NITOs hovedstyre har nedsatt et utvalg som fram mot kongressen i 2021 skal vurdere hvordan NITOs regler om representasjon og stemmevekt skal være. Det handler om hvem som kan og skal kunne møte på landsmøter og kongress og om hvordan stemmevekten skal beregnes.

Utvalget vil ha gjerne ha dialog og innspill underveis i prosessen.

Utvalget består av:

Harald Bruland 

Harald er 58 år, leder av utvalget og sitter i NITOs hovedstyre. Han har erfaring fra tariffområdet stat og er ansatt ved NTNU. Han har også tidligere vært leder av NITO Trøndelag sør (tidligere NITO Sør-Trøndelag).

Patric Gudmundsen 

Patric er 43 år, leder av fagutvalget Egen bedrift og sitter i avdelingsstyret i NITO Vestfold.

Harald Rygh 

Harald er 58 år, leder av NITO Hedmark avdeling og har erfaring fra tariffområdet kommune.

Baard Martinsen   

Baard er 52 år, leder av Helse Nord og leder av valgkomiteen i NITO Finnmark. Har også sittet i avdelingsstyret i NITO Finnmark.

Selma Næsse 

Selma er 57 år, leder av NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland avdeling og sitter i NITOs lovkomite og jobber i Politiet.

Øystein Grøndahl 

Øystein er 33 år, har vært aktiv i NITO Studentene og er nå styremedlem i bedriftsgruppen i Capgemini. I NITO Studentene jobbet Øystein spesielt med organisasjonsutvalget for studentene der representasjon og stemmeberegning var tema for studentenes landsmøte.

Kjartan Kvassnes 

Kjartan er 45 år, er sikkerhetsekspert med erfaring fra både statlige og private virksomheter og større konsern, nå i DNB. Er avdelingsstyremedlem i NITO Oslo og Akershus, har erfaring fra tariffutvalget i stat og bedriftsgruppeledelse.

Susanne Øye 

Susanne er 34 år, bedriftsgruppeleder i Halliburton (privat sektor), sitter i avdelingsstyret i NITO Rogaland og er aktiv i fagutvalget lederforum.

Sekretær for utvalget er .

Om NITO