Koronakrisen og oljeprisfallet har ført til at mange flere har søkt studieplass enn før, og regjeringen har opprettet 4000 nye studieplasser, i tillegg til de som allerede var planlagt. 1500 av disse går til realfag, naturvitenskap og teknologi med fokus på av IKT-fag. I tillegg har regjeringen bevilget 1000 studieplasser i fagskolene og 250 rekrutteringsstillinger til universiteter og høyskoler.  

- Et studieløp er på tre til fem år, så dette gjelder ikke bare for i år, forklarer statsråd for forskning og høyere utdanning Henrik Asheim til Aftenposten. 

Utfordringer med kapasitet og kvalitet 

NITO Studentenes leder Ole Marius Svendsen er positiv til Ole Marius Svendsen, leder for NITO Studentenede nye studieplassene: - Det er bra at Kunnskapsdepartementet kommer på banen og øker kapasiteten i et så etterspurt utdanningsfelt som IKT. Alle vet at vi utdanner for få innen IKT. I tillegg forventer vi at noen av de 250 rekrutteringsstillingene går til teknologi- og IKT-fagene. 

Samtidig peker Svendsen på at Kunnskapsdepartementet gjør for lite for å sikre at studieplassene er gode.

- Disse utdanningene har for lav finansieringskategori ut fra hva vi har kartlagt at er nødvendig for å tilby utdanningene med god kvalitet. Samtidig er vi bekymret for om universiteter og høyskoler tar opp for mange studenter og ikke har kapasitet til å gi dem et godt utdanningstilbud.  

Behov for bioingeniører

Bioingeniørutdanningene er blant fagretningene med stor øking i antall søkere for neste studieår. Svendsen håper at noen av de planlagte nye studieplassene blir på bioingeniørstudiet.

- Krisen vi er inne i viser at alle faggrupper er viktige i helsevesenet. Bioingeniørene er en litt usynlig gruppe, men som har en sentral rolle i kampen mot korona gjennom behov for massiv testing. Dette kommer i tillegg til alle de andre viktige oppgavene de har på sykehusene. I årene framover vil det blir behov for flere bioingeniører, så noen av de nye plassene bør gå til bioingeniørstudenter. 

Regjeringen vil komme tilbake med en ny tiltakspakke for universiteter og høyskoler i mai eller juni. Statsråden understreker at utdanning vil være en sentral del av tiltakene for å gjenreise norsk økonomi etter koronakrisen. 

Revidert budsjett: Tryggere hverdag, men ikke trygg nok