Helseministeren klipper snor

Med NRK hakk i hæl kunne leder for fag og kvalitet og bioingeniør Hanne Akselsen, ta imot helseministeren og direktør for Helse Sør-Øst, Cathrine Loftshus, på høytidelig åpning av det nye PCR-laboratoriet på Rikshospitalet.  

Helseministeren klipper snor. Foto: Lars Petter Devik, OUS-HF
Helseminister Bent Høie klipper snor. Foto: Lars Petter Devik

Innsatsvilje hos bioingeniørene

Bioingeniørene på laboratoriet har jobbet tilnærmet døgnet rundt for å installere og kjøre inn de nye instrumentene. Akselsen sier til BFI at hun er imponert over innsatsviljen til de ansatte.

lise viser fram Tecan pipetteringrobot
Bioingeniør Lise Lima Andresen viser Høie hvordan pipetteringsroboten fungerer. Foto: Lars Petter Devik

Laboratoriet er etablert på kort tid for å avlaste eksisterende laboratorium på Ullevål. Onsdag kunne Høie klippe snoren og offisielt åpne laboratoriet. Ved å åpne et helt nytt laboratorium, skal laboratoriet kunne ta unna for en eventuell ny smittetopp. Enn så lenge har de fått avtaler om å analysere spyttprøver fra Folkehelseinstituttet (FHI) og andre prosjektstudier.

Klar for ny smittetopp

Bakgrunnen for å sette opp den nye laben var for å ha flere ben å stå på, hvis noen av distribusjonskanalene til de eksisterende analysemetodene skulle stoppe opp. Det er derfor investert i nye metoder, andre reagens- og plastleverandører. I tillegg er det satt opp hurtigtestanalyse GeneXpert på Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål.

Innslaget fra besøket var i Dagsrevyen 28. mai