President i NITO Trond Markussen og Jan Ivar Sylte fra NITO Forsvar deltok på høringen 11. mai. 

Høring langtidsplan.jpg
Høringen ble gjennomført som videokonferanse som følge av smitteverntiltak.

NITOs grunnleggende standpunkt er at det er behov for en styrking av Forsvaret. Særlig viktig er det å satse tyngre på IKT.

- Framtidas IKT i Forsvaret må spenne hele bredden av strategiske og taktiske/operasjonelle nivåer helt ut til enkeltmann i felt, og dimensjoneres for å tåle hele konfliktspennet av krise-krig-scenarier, ikke bare kontorarbeid i fredstid, sa Sylte under høringen.

Flere må utdannes innen IKT-sikkerhet

NITO mener det er viktig at organiseringen av IKT-arbeidet må gjøres slik at det ikke er for stor organisatorisk avstand mellom IKT-prosjekter og IKT-drift. Kravet til militær kompetanse koblet til sikkerhetstenking er uvurderlig i denne sammenheng.

- NITO er bekymret for at det utdannes altfor få innen IKT generelt, og IKT-sikkerhet spesielt. I 2030 vil det mangle 4000 IKT-ansatte bare innen IKT-sikkerhet. Det må derfor satses mer på IKT-utdanningene. De fleste doktorgradene innen IKT-sikkerhet blir i dag avlagt av utenlandske statsborgere, som ofte ikke kan sikkerhetsklareres for arbeid i Forsvaret, sa Markussen (bildet).

Trond høring 4.JPGHan vektla videre at Forsvaret både må kunne være en bestiller av teknologisk kompetanse og samtidig ivareta kompetansebehov innen IKT-sikkerhet, analyse, utvikling, drift og myndighetsutøvelse. Forsvaret må sikre og tilrettelegge for nødvendig og bedre rekruttering av teknologisk kompetanse.

Markussen utrykte også bekymring for outsourcing.

- Outsourcing av IKT-virksomheten er sjelden en god løsning, verken på kort eller lang sikt.

Foreslår direktorat for e-forsvar

Jan Ivar Sylte (bildet under) formidlet NITOs ønske om at det opprettes et direktorat for e-forsvar.

Jan Ivar høring 1.JPG- Det er svært viktig med støtte til gründere, forskningsklynger, sentre for fremragende forskning. Direktoratet for e-helse er et eksempel på et virkemiddel for å koordinere offentlige og private virksomheter. NITO mener lignende organer kan opprettes for forsvarssektoren.

Brev med innspill til komiteen.