Gå til innhold
Illustrasjonsbilde av byggeplass. Foto: Getty Images.
Illustrasjonsbilde av byggeplass. Foto: Getty Images.
2020

Hvordan påvirker korona arbeidslivet?

Bli med på webinar om framtidas utdanning, arbeidsliv og hvorfor det er viktig at ingeniører er med å utvikle innovative og bærekraftige løsninger.

Tirsdag 26. mai, kl. 10-11, er NITO en av flere aktører i webinar om hvordan koronapandemien påvirker arbeidslivet. Arrangøren er Development Goals Forum. Alle NITOs medlemmer som er interessert i temaet inviteres til å følge webinaret. 

Meld deg på webinar

Framtidas arbeidsliv

Siden utbruddet av Covid-19 har det skjedd store endringer i alle deler av samfunnet, også på arbeidsplasser og for utdanningsinstitusjoner. Forståelsen av hvordan framtidas utdanningsløp og arbeidsliv vil se ut, kommer til å utfordre den nåværende forståelsen av innovasjon på arbeidsplassen.

Anne Cathrine Berger, samfunnspolitisk direktør i NITO, vil fortelle mer om hvorfor det er viktig at ingeniører lykkes med å utvikle nye løsninger som gir oss en verdiskapende og bærekraftig framtid. 

- Jeg tror at ingeniører og teknologer er mer relevante enn noensinne for å utvikle dagens og morgendagens teknologiske løsninger. Det er ikke bare økonomer, jurister eller statsvitere som finner løsningene vi skal leve av i framtida, sier Berger.

Det vil være en paneldebatt, der deltakerne deler sine utfordringer, gjennombrudd og tanker om framtida basert på sine profesjonelle og personlige erfaringer.

Deltakerne i debatten er representanter fra YSI, NKI og NITO. Alle har bred erfaring innen innovasjon og kunnskapsformidling.

Paneldebatten består av: 

  • Anne Cathrine Berger, samfunnspolitisk direktør i NITO (Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon)
  • Didrik Aleksander Strøhm, administrerende direktør i YSI (Young Sustainable Impact)
  • Katinka Aaberge, studieleder i NKI (Noréns korrespondanse institutt)
  • Dr. G. Anthony Giannoumis, sosial entreprenør, professor og advokat 
DevelopmentGoalsForum.jpg
Deltakerne i paneldebatten. Foto: Development Goals Forum.

Aktuelle saker om koronasituasjonen


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: