- Revidert nasjonalbudsjett antyder en lønnsvekst på 1,5 prosent. Det vil medføre at våre medlemmer i realiteten ikke får en økning i årets lønnsoppgjør, siden dette allerede ble gitt i fjorårets lønnsoppgjør, sier leder for NITO Spekter, Brynhild Asperud.

Forventer mer

Asperud forteller at NITO Spekter ikke godtar et nulloppgjør i lønnsoppgjøret til høsten.

- Vi forventer et lønnsoppgjør som vil gi uttelling. Bioingeniører er avgjørende for å få kontroll på koronasmitten gjennom massiv testing på sykehusene rundt om i landet.

Ifølge Asperud viser koronapandemien hvor viktige bioingeniørene er for samfunnet.  

- I lang tid framover kommer vi til å ha et stort behov for massiv testkapasitet. Helseministeren har sagt så mye som 100.000 tester i uka. I dette arbeidet er bioingeniørene sentrale. Det er de som står i frontlinjen for å beholde kontrollen på pandemien.

Les: Koronapandemien: Vil ha bioingeniører over 65 år ut av frontlinjen

- Viktig arbeid

Asperud mener at bioingeniørene i større grad må bli sett og anerkjent for arbeidet de gjør.

- Bioingeniørene er ikke den gruppen som er mest synlige i helsevesenet. Sykepleiere og leger har fått anerkjennelse og applaus, som fortjent. Bioingeniørene som jobber bak lukkede dører inne på laboratoriene, fortjener også anerkjennelse. Det er de som står i frontlinjen med analysering av koronaprøver og andre viktige medisinske oppgaver.

- I helsevesenet er vi alle et tannhjul i det komplekse maskineriet, og alle er like viktige. Dersom ett tannhjul svikter, vil det gå ut over oss alle. Bioingeniørene må derfor få anerkjennelse for jobben de gjør gjennom bedre lønn.