- Vi er her for medlemmer og tillitsvalgte alle virkedager fra kl. 8-16, også fra hjemmekontor i disse dager. Om vårt servicesenter ikke kan hjelpe deg der og da, sørger vi for å finne noen som kan, forteller Eli Therkildsen, leder for servicesenteret i NITO, førstelinjen når du som medlem trenger hjelp knyttet til ditt arbeidsforhold eller medlemsfordeler. 

Medlemsservice i fokus   

NITOs servicesenter tar imot rundt 75 prosent av alle henvendelser som kommer til NITO på telefon, chat, Facebook og e-post. Daglig får de i snitt rundt 200 henvendelser på telefon og e-post.  

- Servicesenteret har rådgivere med mange års erfaring og høy kompetanse om NITO og NITOs medlemsfordeler. I tillegg har servicesenteret autoriserte forsikringsrådgivere som bistår ved forsikringsspørsmål, og som kan gi deg som medlem en personlig gjennomgang av dine forsikringsbehov, sier Therkildsen.   

På spørsmål om det er noe de ikke kan hjelpe med, svarer Therkildsen at en av de tingene servicesenteret ikke behandler er juridiske saker.

- Det gjør NITOs jurister og advokater på en egen telefonvakt. Alle medlemmer kan likevel ringe NITO på 22053500, uansett hvem man har behov for å prate med. 

Bredde 5 (1).jpg
Forsikringsrådgiver i NITO, Andrea Nordmo, jobber for å hjelpe medlemmer med forsikringsrelaterte spørsmål. 

Ekstraordinære koronatiltak  

NITO har som følge av koronapandemien sett en betydelig økning i antallet permitterte medlemmer.   

- Vi har heldigvis normalt sett få permitterte medlemmer. Dessverre har dette endret seg drastisk, og vi har gått fra null til over tusen nye registrerte permitterte på en knapp måned.

- Antall saker til vår juridiske avdeling har også økt kraftig i denne sammenhengen. Selv om det jobbes på spreng, kan det derfor oppstå noe ventetid på saksbehandling, forklarer Therkildsen.   

Det er også mange som tar kontakt med servicesenteret i forbindelse med kontingenten når de har blitt permitterte. NITO gir kontingentfritak og har økonomiske ordninger for permitterte og arbeidsledige.  

- Vi har i den forbindelse utviklet en heldigital løsning, der medlemmene kan melde fra om arbeidssituasjonen. Denne endringen gjøres på Min side på nito.no.

bredde 1.jpg
Servicekonsulent i NITO, Katrine Groven, er på hjemmekontor. 

Bank og forsikring

Når det gjelder forsikring, er det spesielt spørsmål om Trygs reiseforsikring servicesenteret får henvendelser på. Flere tar også kontakt med servicesenteret angående inntektsforsikring.   

- Den uoversiktlige situasjonen vi er inne i nå har gjort at muligheten for nytegning av inntektsforsikring er suspendert inntil videre. Når det er sagt, har vi gjennom det gode samarbeidet med Tryg, fått gjennomslag for betydelige forbedringer i vilkårene for de nesten 800 medlemmene som hadde tegnet forsikringen før den ble stoppet for nytegning.

Ifølge Therkildsen er vi inne i en svært uvanlig tid, der endringer skjer plutselig og uten forutgående varsler. Derfor har NITO nesten daglig kontakt med både Tryg og Nordea.   

- Tett dialog med våre samarbeidspartnere bidrar til trygghet for medlemmene som har benyttet NITOs forsikrings- og bankfordeler. Når det gjelder bank, er det viktig at medlemmer som søker om avdragsfrihet og betalingsutsettelse, får behandlet sine søknader raskt, slik at man har penger å leve for.  

Bredde 4.jpg
Forsikringsrådgiver i NITO, John-Anders Jonsson, svarer på spørsmål knyttet til forsikring. 

LES: Usikker på forsikring? - Vi er her for å hjelpe deg

Digitale verktøy   

Servicesenteret har med sine 16 ansatte ansvar for aktiviteter knyttet til medlemsservice, medlemsopptak, fakturering, administrasjon og oppfølging av medlemmene. Alle medarbeiderne har spesialkompetanse på NITO, forskjellige fagfelt og rullerer jevnlig på servicesenterets telefon.   

- For å sikre medlemmenes rettigheter og sørge for at de får korrekt og relevant informasjon, er det viktig at NITO har god datakvalitet i medlemsbasen. Dragana Grimmer, rådgiver i bedriftsbasen, jobber tett sammen med tillitsvalgte for å utvikle digitale verktøy og for å tilpasse bedriftsbasen ved store omorganiseringer, sier Therkildsen og fortsetter:   

- Et eksempel er fylkes- og kommunereformen. Her var Statens vegvesen en av flere store virksomheter som måtte bygges fullstendig om i basen vår. Dette ble gjort i tett samarbeid med leder i NITO Stat, Siw Tyldum.

Dialog med medlemmene

Therkildsen forteller at NITOs servicesenter bruker innsikten og erfaringene de får gjennom dialogen med medlemmene for å videreutvikle NITO og NITOs tilbud til medlemmene.  

- Det kan være medlemstilbud som etterspørres, informasjon som raskt legges ut på nettsider, digitalisering av medlemsreiser, nye betalingsløsninger eller forbedring av bank- og forsikringstilbud. Selv om vi ikke alltid klarer etterkomme alles ønsker og behov umiddelbart, tar vi alle innspill fra medlemmene på alvor. Disse tas også med i strategiske vurderinger når medlemstilbudene utvikles. 

bredde 3.jpg
Rådgiver Trine Antonsen Frøland jobber med medlemsopptak i NITO. 

Dette spør medlemmene om

Ifølge Therkildsen handler henvendelsene til servicesenteret i stor grad om aktiviteter som skjer i NITO og berører medlemmene. Det kan for eksempel være knyttet til utsendelse av fakturaer eller nyhetsbrev, lokale arrangementer, kurs og konferanser eller innsamling av lønnsstatistikk.  

- Spørsmål om forsikringer og kontingent er nok det vi får flest henvendelser om. Godt over 52.000 medlemmer benytter seg av en eller flere av NITOs medlemsforsikringer gjennom avtalen med Tryg Forsikring. Så noen telefoner fra medlemmer om ting de lurer på om forsikringer blir det jo.

Samtidig understreker Therkildsen at de etterstreber og tilrettelegger for best mulig egenhjelp på nito.no.

- På Min side har man oversikt over medlemskapet og det meste av praktiske endringer, som for eksempel ny arbeidsgiver, tegning av forsikring eller endring av kontaktinformasjon. Finner du ikke informasjonen du leter etter, så er det bare å ta kontakt med oss. Vi er her for deg. 

bredde 2.jpg
Siv Larsson, servicekonsulent i NITO, er på hjemmekontor.

fordelskalulator.gif