Små endringer i satsene 

Nytt i innenlandsavtalen (gamle satser i parentes): 

 • Reiser over 12 timer med overnatting: Udokumentert sats 801 kr (780 kr) 
 • Reiser fra og med seks timer til og med 12 timer: Udokumentert sats 315 kr (307 kr) 
 • Reiser over 12 timer uten overnatting: Udokumentert sats 585 kr (570 kr) 
 • Satsen for kilometergodtgjørelse er uforandret: Kr 4,03 per km.  

Nytt i utenlandsavtalen (gammel sats i parentes):

 • Kompensasjonstillegg ved reiser i utlandet: 548 kr (531 kr) 
 • Satser utenlands ligger i vedlegg 2 i protokollen for utenlandsavtalen (se nederst i saken)

Behov for gjennomgang av reiseavtalene

Partene i staten er enige om å gjennomgå reiseavtalene i sin helhet med tanke på nødvendige tilpasninger til dagens arbeidsliv og organisering. Dette gjøres før avtalene skal forhandles neste gang.

Partene skal blant annet se på:  

 • Muligheten for å slå sammen innenlandsavtalen og utenlandsavtalen 
 • Fastsette prinsipper for utgiftsdekning på tjenestereise 
 • Fastsette prinsipper for arbeidstid på reiser 
 • Hvordan klima- og miljøhensyn kan ivaretas på tjenestereise 
 • Klargjøre virkeområde, omfang og definisjoner 
 • Forenkling og klargjøring av språk 
Siw Tyldum, leder av NITO Stat
Siw Tyldum, leder av NITO Stat

- Det er på høy tid at det kommer en grundig gjennomgang av reiseavtalene. Prinsipper for arbeidstid og utgiftsdekning på reiser er tema hvor det er spesielt viktig å få på plass endringer i avtalene, sier Siw Tyldum, leder av NITO Stat.

- Det er også viktig at hensynet til klima og miljø blir bedre ivaretatt i den kommende avtalen, slik at det blir lettere å velge miljøvennlige alternativ. NITO er i utgangspunktet også positive til å slå sammen innenlands- og utenlandsavtalen, sier Tyldum.    

Foruten justering av enkelte satser er avtaletekstene videreført med virkning fra 1. juni 2020 til og med 28. februar 2021. 

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

NITOs advokater svarer på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. Det er gratis for deg som er medlem.