Norge opplever den største økningen i arbeidsledighet siden 1930-tallet. En viktig erfaring fra oljekrisen som rammet mange ingeniører i 2016 og årene etter er at kompetanseheving er en svært viktig faktor for å komme tilbake i arbeid.

Kombinasjon dagpenger og studier

Det er viktig at myndighetene legger til rette for at det er mulig å ta ulike kurs og utdanninger når man er ledig eller permittert. NITO har lenge jobbet for at det skal være mulig å ta utdanning som gir studiepoeng mens man mottar dagpenger. Regjeringen har åpnet for dette midlertidig fram til 1. september.

Dette gjør NITO for permitterte og arbeidsledige

Trond teknisk museum.jpg

- Vi arbeider videre for å få forlenget denne perioden. Det er viktig at de som ikke er i arbeid, kan bruke tida til noe fornuftig. Kompetansepåfyll er aldri bortkastet tid, og vil styrke den enkelte både på kort og lang sikt, sier Markussen (bildet). 

Trond Åge omskolerte seg

I 2018 ble Trond Åge Kvalø intervjuet til NITO-sidene i TU: Han var en av dem som ble rammet av oljekrisen og ble nedbemannet i 2016. Det snudde han til en mulighet for omskolering og kompetanseheving. Han tok saken i egne hender og startet på en master i automatisering i en alder av 47 år.

Trond åge kvalø.JPG

Pedagogisk utdanning

- Gjennom min tidligere arbeidsgiver National Oilwell Varco ble jeg oppfordret til å ta pedagogisk utdanning med sikte på en jobb i skoleverket. Fagkombinasjonene jeg hadde, krevde at jeg da også måtte ha en master, og da satte jeg i gang med det, forteller Trond Åge Kvalø.

Selv om han opprinnelig er utdannet automasjonsingeniør, har han jobbet med formidling og undervisning nesten hele karrieren sin. Han har arbeidet med tekniske tekster, E-læring, IT opplæring support og salg. Arbeidsgiveren la til rette for å ta pedagogisk utdanning i forbindelse med nedbemanningsprosessen. Masteren han begynte på, er i industriell IT og automasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge. Der var han fulltidsstudent i et år, før jobben hos Jotron i Tjølling i hans hjemfylke Vestfold, plutselig dukket opp.

- Denne jobben var jo noe jeg kunne veldig godt, og ville gjerne ta denne muligheten. Jeg har som vane å fullføre ting jeg begynner på, så masteren vil jeg gjøre ferdig, sier Trond Åge.

Digitale løsninger

Per nå er alle undervisningsinstitusjoner og kurs fysisk stengt, men de aller fleste tilbyr digital undervisning. Så også NITO.

- Vi har som alle andre måtte snu oss rundt og har lagt kursvirksomheten over på ulike digitale flater. Et eksempel på dette er våre grunnleggende og videregående prosjektlederkurs. Kursene gir 15 studiepoeng, som er et samarbeid mellom NITO og Universitetet i Sør Øst Norge. Undervisningsformen er tre samlinger i semesteret. Disse ble i vår erstattet med virtuell undervisning, der både kursleder og studentene satt hjemme hos seg selv. Vi var spent på hvordan dette ville fungere, men vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne, sier seniorrådgiver Anne Dyve i NITOs kompetansesenter. 

- Et prakteksempel på digital undervisning

Stor pågang

NITO har lenge tilbudt nettkurs som et alternativ i tillegg til fysiske kurs, men vi ser nå en stor økning i etterspørsel og påmelding til slike kurs. 

Det er gledelig å se at mange benytter anledningen til å lære mer. Det å bruke den ledige tiden til kompetanseheving er en svært nyttig investering. Det har betydning både for utvikling i den nåværende jobb, og for å styrke mulighetene i andre jobber. Arbeidsgiver har et ansvar for å tilrettelegge for læring og erfaringsutveksling.

Bellaris.jpgNITO har et bredt tilbud, fra tradisjonelle e-læringskurs til virtuelt nettkurs som fungerer som fysiske klasseromskurs med en live foreleser og gruppeoppgaver. 

- En av fordelene med virtuelt kurs er at terskelen for å delta ved å stille spørsmål både skriftlig og muntlig er tilstede. Mange kvier seg for dette når man sitter sammen med andre mennesker i en stor klasseromssal. Min erfaring at du kommer tettere på læreren, slik at læringsopplevelsen faktisk kan oppleves bedre for mange og man får til mer interaksjon mellom lærer og student. Det finnes også mange andre fordeler. Blant annet slipper du å bruke tid og kostnader på reise. Tar du et rent nettkurs er du også uavhengig av tid, sted og rom og kan ta kurset når du selv ønsker det, sier Bjørn Bellaris (bildet), leder av NITOs kompetansesenter.  

Finn ditt kurs:

NITO arrangerer en rekke ingeniør- og teknologifaglige kurs. – Hvilke kurs vil du delta på?