Europa rammes av høy arbeidsledighet som følge av koronapandemien og en mulig resesjon i framtida. I et innlegg signert presidentskapet til, organisasjonen for industriansatte i Norden, Nordic IN, ber de om at Europa samler seg, at man ser på utfordringene sammen.

Dette er IN Nordic

IN Nordic er en organisasjon som samler alle fagforeningene som organiserer industriansatte i Norden, Finland, Sverige, Danmark, Norge og Island.

Deres 19 medlemsorganisasjoner har omtrent en million medlemmer i bransjen.

De organiserer fagforeninger for både arbeidere, tjenestemenn og akademikere innen metallindustri, prosessindustri, papir, kjemi, gruvedrift og energi.

- Vi trenger en langtidsplan for gjenreisning. Mer en noen andre, tror vi at en sterk industri, som står for en fjerdedel av Europas BNP og ryggraden i europeisk økonomi, er nøkkelen.

Videre trekkes det fram at Norden har i over hundre år sett verdien av å involvere alle parter i arbeidslivet til dialog for å finne løsninger.

- I denne krisen står vi som fagforeninger hardt på for å finne løsninger sammen med arbeidsgivere i Norden. Empirisk data viser at de mest velfungerende arbeidsmarkedene i Europa befinner seg på steder med et sosialt samarbeid mellom partene i arbeidslivet.

- Derfor må planen for gjenreisning sikre involvering av disse partene på nasjonalt nivå. Det må være en betingelse at alle partene beholder sin autonomi, og ikke får svekket sine felles forhandlingssystemer som følge av innføring av tiltak for å komme tilbake til normalen etter koronapandemien.

 

Du kan lese hele leserinnlegget (på engelsk) her:

Now is the time for solidarity

Les også: Norske arbeidstakere må ikke ta godene for gitt