Gå til innhold
Regnbueflagg. Illustrasjonsfoto: GettyImages
2020

Må være nulltoleranse mot homohets

Én av ti mener ordet "homo" brukes som slengbemerkning på norske arbeidsplasser. - Alle skal få være seg selv på jobben. Det skal være helt greit å være åpen lesbisk, homofil, bifil, transperson, interkjønn og queerperson (LHBTIQ). Opplever du det motsatte angår det oss som fagorganisasjon, sier NITOs president Trond Markussen.

Trond Markussen hender krysset bredere.JPG

En spørreundersøkelse blant NITOs medlemmer (mai 2019) viser at om lag èn av ti oppgir at de hører ordet "homo" bli brukt som slengbemerkning på sin arbeidsplass.

NITO mener mangfold i arbeidslivet handler om å inkludere alle mennesker uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, seksuell legning, kjønnsorientering eller kjønnsuttrykk. Aktiv inkludering vil gi muligheter for alle i arbeidslivet. Et arbeidsliv som ser muligheter og ikke begrensninger i mennesker, er et bedre arbeidsliv.

I en spørreundersøkelse blant NITOs medlemmer er det derfor alvorlig at selv et fåtall likevel oppgir at lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner eller queerpersoner opplever trakassering på arbeidsplassen og at det ikke er akseptert å være åpen LHBTIQ-person på arbeidsplassen.

Rundt om i hele Norge er det små og store pridefestivaler. Oslo Pride er den største pride-festivalen i Norge, den arrangeres årlig i slutten av juni. På grunn av koronapandemien blir pride markert noe annerledes i 2020 enn i tidligere år. NITO mener det er bra og viktig med festivaler som ønsker å fremme inkluderende holdninger og som motarbeider diskriminering, hets og forfølgelse.

Regnbueflagget er symbolet for tilhørighet, fellesskap, solidaritet og mangfold. - Under fargene, festen og humoren som ofte kjennetegner Pride-festivalen ligger imidlertid et dypt alvor. Massedrapet i Orlando på et utested for homofile i 2016 satte et støkk i oss alle og noe vi fortsatt husker, sier NITO-president Trond Markussen (bildet).

- Innimellom hører vi om negative opplevelser LHBTIQ-personer blir utsatt for i norsk hverdag.

Vi bryr oss: NITO i Pride

NITO Oslo og Akershus har markert viktigheten av inkludering og har derfor deltatt i Pride-paraden i Oslo Pride i flere år. 

Jonathan Faundez passbilde.JPG- Det er med stor glede og stolthet at vi som NITO-medlemmer er med og feirer kjærlighet, inkludering og mangfoldet som vi skal ha i vårt samfunn og arbeidsliv, sier Jonathan Faundez som er styremedlem i NITO Oslo og Akershus.

- Vi synes at visjonen «vi bryr oss» er bra. Vi i NITO jobber for at alle skal ha en trygg arbeidsplass, der alle kan være seg selv, sier Faundez.

Inkluderende arbeidsliv

På grunn av NITOs engasjement for trygghet i arbeidslivet holdt NITO-advokat Anne-Lise Mala Fredriksen en innledning til en debatt i Pride-uka 2019 i Oslo om inkluderende arbeidsliv. Juristene i NITO er oppmerksom på temaet og er tilgjengelige for medlemmene også om slike spørsmål.

Pride på jobben

- Det oppleves dessverre fortsatt hets om legning i Norge, påpeker Markussen. - Dette må vi ha nulltoleranse for.

- Det hevdes at «homo» fortsatt er ett av de mest brukte slengbemerkningene og mobbeordene i norske skolegårder. Antakelig er det hets omkring legning i en eller annen form også på norske arbeidsplasser. Det er LHBTIQ-personer som kvier seg for å være åpen overfor ledere, kollegaer og klienter, sier han.

- At èn av ti mener "homo" brukes som slengbemerkning på norske arbeidsplasser må NITO og andre fagorganisasjoner ta på alvor. Det er uakseptabelt at dette skjer.

- Vi er part i mange kollektivavtaler og har god mulighet til å påvirke i spørsmål knyttet til LHBTIQ-personer. Men aksept og toleranse for seksuell orientering handler like mye om holdninger som jus. Samtidig vet vi at det er lettere å være åpen i en organisasjon som aktivt viser at det er greit.

- Tydelige fagorganisasjoner kan bidra til at arbeidsgiverne bidrar til mer inkludering, påpeker Markussen. 

Festtalene må omsettes i praksis

Mathias Holst. Foto: Tinius Holst- Man kan ikke vedta at man er gode på mangfold og inkludering, det må øves på. Festtalene må omsettes i praksis. Det sier Mathias Holst, leder for Rosa kompetanse arbeidsliv i FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (bildet, foto: Tinius Holst).

- Vi er glad for at NITO er opptatt av kjønns- og seksualitetsmangfoldet og at NITO vil bruke sin posisjon til å bidra til mer åpenhet og inkludering på norske arbeidsplasser. Det er viktig å legge til rette for at folk kan være «hele seg» på jobb.

snakk trygt.JPGHolst viser til at flere bedrifter er blitt oppmerksom på hvilket ansvar de har i denne tematikken. Noen har derfor bestilt kurs og foredraget «Rosa kompetanse arbeidsliv» fra foreningen FRI. Det er et kurs som gir gode råd og innspill om hvordan du på arbeidsplassen kan opptre trygt og inkluderende med tanke på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

- Vi er blant annet opptatt av å gi et språk i bunn som hjelper folk til å snakke trygt om dette, sier Holst.

Lesbiske, homofile og bifile har hatt diskrimineringsvern i arbeidslivet siden 1998. Transpersoner fikk eget vern mot diskriminering i 2014. Arbeidsgivere har plikt til å gjennomføre tiltak for likestilling på alle diskrimineringsgrunnlagene.

Regjeringen: Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

- NITO ønsker å markere at vi tar opp kampen for våre medlemmer som opplever at legning blir et problem på jobben.

- Det er gjennom en felles innsats fra alle at vi kan skape bedre holdninger i samfunnet, sier Markussen.

- Pride betyr som kjent stolthet. En god arbeidsgiver er stolt av virksomheten og stolt av medarbeiderne. Vi bør alle jobbe for verdiene som ligger til grunn for Pride, også i arbeidslivet: Tilhørighet, fellesskap, solidaritet og mangfold. Det vil gavne oss alle.

- Ved at vi behandler kollegaer og medmennesker med respekt vil vi skape et godt arbeidsmiljø og forebygge diskriminering.
Trond Markussen

Tips for inkludering

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gir følgende tips om inkludering på arbeidsplassen:

  1. Bruk et inkluderende språk og bruk bilder av LHBTIQ-personer i både intern og ekstern kommunikasjon.

  2. Vær tydelig på at homofobi og trakassering ikke er akseptabelt og at det vil få konsekvenser, uavhengig om dere har LHBTIQ-personer blant medarbeiderne deres eller ikke.

Flere ressurser

regnbueflagg liste oslo pride Foto Christer Nexmark Oslo Pride.jpg

Se NITOs ulike politikkområder

Publisert: Sist oppdatert: