Forskning og utvikling er avgjørende for at nordiske økonomier skal være konkurransedyktige. Det legger også grunnlaget for nye, innovative selskaper og for overgangen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

I et brev til Nordisk ministerråd og til forskningsministrene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, oppfordrer ANE ministerrådet og de respektive regjeringene å øke investeringene i FoU for å hjelpe virksomhetene med å komme seg igjen og holde Norden i front av den grønne overgangen.

ANE ser risikoen for at investeringer i FoU skal avta og advarer om at investeringene i FoU reduseres på grunn av krisen. I brevet løftes det fram at oppgangen må ikke bare være rettet mot å vende tilbake til “det normale”, men å ta et skritt fram mot en mer bærekraftig og spenstig økonomi.

Lær om ANE

Derfor ønsker ANE å se FoU som en av de viktigste prioriteringene for det kommende finske presidentskapet i Nordisk ministerråd.

- Bransjer som er rammet av krisen er tvunget til å kutte i teknologiutvikling, omstilling og kompetanseheving. Å senke FoU-aktiviteter vil øke risikoen for permitteringer for mange forskere og teknologer, samt ha en negativ innvirkning på den grønne overgangen. Derfor ber vi nasjonale myndigheter om å støtte næringer i deres innsats på FoU, ved å gi økt skattefradrag for FoU-utgifter, sier Inese Podgaiska.

Norden er mulighetenes land

Carbon Capture and Storage (CCS), Power2X, ny fornybar batteriteknologi, kunstig intelligens (AI), femte generasjon kommunikasjonsteknologi (5G) og Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology er noen områder der ANE ser et lovende potensial for Norden til å bidra til den grønne teknologiske overgangen. Det er også her organisasjonen ønsker å se mer fokus på FoU-aktiviteter. 

Engineers Finland melder seg inn i Association of Nordic Engineers (ANE)

Letter to the Nordic Research Ministers