Gå til innhold
Klasserom med lærer. Illustrasjonsfoto: GettyImages
2020

Universiteter og høgskoler med ekstra tilbud for permitterte og arbeidsledige

Kompetanseløft for elektrifisering er ett resultat av NITOs innspill til regjeringen i forbindelse med koronakrisen. Nå tilbyr universiteter og høgskoler flere utdanningstilbud til ledige og permitterte ingeniører og andre som vil ha kompetansepåfyll. NITO mener dette er et unike videreutdanningstilbud som flere bør benytte. Se vår oversikt.

Trond Markussen foran rollup listefoto.jpgFemten universiteter og høyskoler får 100 millioner kroner til fleksible utdanningstilbud. Nå tilrettelegges studier for permitterte og arbeidsledige som står utenfor arbeidslivet som følge av Covid-19. Dette finansieres av regjeringens kompetansepakke og har ingen studieavgift, men semesteravgift må påregnes.

- Det er veldig positivt at det bevilges mer penger til kompetansehevende kurs for arbeidsledige og permitterte, sier NITO-president Trond Markussen (bildet). - Dette kommer også mange permitterte og arbeidsledige NITO-medlemmer tilgode. Nå er det viktig at utdanningsinstitusjonene synliggjør disse tilbudene for arbeidsledige og permitterte. Det ser ut til å være løpende opptak, så her er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder.

NITO videreformidler noen av tilbudene.

Foreløpig oversikt over studier

NTNU 

Sommeren 2020 tilbyr NTNU et nettkurs innen entreprenørskap og forretningsutvikling (7,5 studiepoeng). Lær hvordan identifisere nye muligheter, og hvordan du skal gå fram for å gjøre noe med disse mulighetene.

Se  mer om entreprenørskap og forretningsutvikling

Universitetet i Stavanger (UiS)

Blant annet: Decision analysis and continuous improvement for energy professionals and contractors, digital sikkerhet, grunnleggende helse-, miljø, og sikkerhetsledelse, marine technology og Welding Essentials for Engineers.

Se studietilbudet fra UiS

Universitetet i Tromsø (UIT)

Studier rettet mot industrien og mekaniske fag, blant annet LEAN og Industri 4.0.

Se studietilbudet fra UIT 

Handelshøyskolen BI

Blant annet: Digital forretningsforståelse, digital endringsagent, bærekraft som konkurransefortrinn, strategi i praksis.

Les om ordningen

Se studietilbudet fra BI

Høyskolen Kristiania

Studieemner innen blant annet: Kreativitet, tjenestedesign og digitalisering, HR og ledelse, økonomi.

Se studietilbudet fra Høyskolen Kristiania 

Universitetet i Agder (UiA)

Blant annet: Bærekraft og digitalisering, data science som strategisk verktøy,
datateknikk og prosessledelse og design tenkning.

Se studietilbudet fra UiA

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Blant annet: Vannressursforvaltning og renseteknologi, industriell Innovasjon og teknologi, Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring, organisasjons- og ledelsespsykologi.

Se studietilbudet fra NMBU

Universitetet i Sør-Norge (USN)

Blant annet: Fundamentals of System Engineering, AutoCAD, Introductuon to Cyber security, masteremner i Electrical Power Engineering, masteremner i Industrial IT and Automation. 

Se studietilbudet fra USN

OsloMET

Blant annet flere kurs innen teknologi: Automasjon i bygg (fulltegnet), digital transformasjon og forretningsutvikling, digitale bilder, innføring i kunstig intelligens i organisasjoner og bedrifter, introduksjon til datateknologi, introduksjon til programmering og teknologiforståelse.

Se studietilbudet fra OsloMet

Regjeringen: 15 universiteter og høgskoler får 100 millioner kroner til fleksible utdanningstilbud

Spennende bransjeprogram for elektrifisering

Bedrifter og medarbeidere som elektrifiserer Norge får nå et eget bransjeprogram. Dette er en del av regjeringens kompetansepakke på 190 millioner kroner. Målet er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjens behov slik at ansatte bedre kan takle omstillinger og være mer rustet for morgendagens arbeidsliv.

Fagskulen Sogn og Fjordane (samarbeid med fagskolen i Nordland) 

Blant annet:

  • Energiovervåking og styring (2,5 studiepoeng)
  • Innføring i simulering av energiforbruk i bygg (2,5 studiepoeng)
  • Solcelleinstallasjoner (2,5 studiepoeng)

Utdanningene er rettet mot deg med bakgrunn innen elektrofag, men også andre med høyere utdanning innen elektro som for eksempel ingeniører kan ta kurset.

Se studietilbudet fra Fagskulen Sogn og Fjordane

KRM Geilo

Tilbyr kurs i digitalisering og prediktivt vedlikehold (10 studiepoeng til sammen)

Kursene kan tas som enkeltstående kurs. 

Se studietilbudet fra KRM Geilo

OsloMet

OsloMet sin videreutdanning innen bygningsautomasjon (10 studiepoeng) er fulltegnet.

Se om dette studiet fra OsloMet

Mulighet for viktig kompetanseheving

NITO-president-Trond-Markussen-NT-03370.JPG

- Bransjeprogram innen elektrifisering vil gi mange av våre medlemmer mulighet til viktig kompetanseheving, sier NITO-president Markussen (bildet). Han er glad for at elektro/automasjon- og fornybar/kraftnæringen er blant de prioriterte bransjene.

Tiltak for klimaløsningen

Klimakur 2030 viser at elektrifisering og digitalisering må gi de største bidragene til klimaløsningen i Norge og internasjonalt. Teknologi, regulering og markeder innen elektrifisering er derfor i rask endring. Bedriftene og medarbeiderne skal rustes for nye og endrede arbeidsoppgaver.

Det er flere organisasjoner som har vært med å ivre for dette: NHO, Energi Norge, Nelfo, LO, EL og IT Forbundet, NITO og Tekna.

Bransjeprogrammene utvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet og er et spleiselag hvor staten betaler for å utvikle og drive tilbudene, virksomheter investerer egne ressurser og den enkelte ansatte investerer noe av sin fritid.

Bransjeprogrammet oppdateres med nye kurs fortløpende. Følg med på nettsidene til Kompetanse Norge for oppdateringer.  

- Akkurat nå har det norske samfunnet og arbeidslivet enorme utfordringer med å håndtere korona-krisen. Men ut av den må vi rette innsatsen mot å løse klimautfordringene og å sikre framtidas verdiskaping og kompetanse i arbeidslivet, sier Markussen.

- Kompetanse og livslang lærling er nøkkelen til at norske virksomheter og medarbeidere skal kunne ta tak i denne jobben, parallelt med at vi styrker konkurransekraften og møter økende internasjonal konkurranse, sier han.

Se også Kompetanse Norge sin omtale av bransjeprogrammet

Se også: Telenor med gratis kurs for permitterte og arbeidsledige – andre selskaper vil gjøre det samme

Hev din kompetanse

NITO tilbyr en rekke kurs. Hvilket kurs passer best for deg?

Se vårt brede kurstilbud

Finn ditt kurs:

NITO arrangerer en rekke ingeniør- og teknologifaglige kurs. – Hvilke kurs vil du delta på?

Publisert: Sist oppdatert: