Advokat i NITO, Fredrik Lund Skyberg, forteller at NITOs advokater får mange spørsmål fra studenter som lurer på hva som gjelder når sommerjobben blir kansellert.

- Et spørsmål som ofte dukker opp, er om arbeidsgiver kan heve arbeidsavtalen uten videre. Mange av dem vi snakker med sitter i en vanskelig situasjon. Inntekten de har belaget seg på forsvinner og det er for sent å få seg en annen jobb, forteller han.

Fredrik Skyberg arbeidskontrakt.jpg
NITOs advokater kan hjelpe deg med å se gjennom arbeidskontrakten din.

Uklart regelverk

Ifølge Skyberg er regelverket om en terminering av arbeidsavtalen før tiltredelse ikke helt klokkeklart. Det gjør at advokatene ser at mange arbeidsgivere påberoper seg at arbeidsforholdet ikke er i gang og at arbeidsmiljølovens regler dermed ikke gjelder.

- Dette er imidlertid ikke endelig avklart og det er også mulig å argumentere for at arbeidsmiljølovens regler gjelder også før tiltredelse, sier han og fortsetter:

- I alle tilfeller mener vi at prinsippene i arbeidsmiljøloven knyttet til rimelig oppsigelsestid og saklig grunnlag for si opp arbeidsavtalen uansett må gjøre seg gjeldende så langt de passer.

Høy terskel for å gå bort fra avtale

Skyberg forklarer at selv om arbeidsmiljøloven ikke skulle gjelde, er man beskyttet av det som kalles alminnelige kontraktsrettslige prinsipper.

Dette innebærer at en inngått avtale skal holdes, på latin formulert som pacta sund servanta. For at arbeidsgiver skal kunne trekke seg fra avtalen, må det foreligge bristende forutsetninger. Det må altså ha dukket opp forhold utenfor deres kontroll som medfører at avtalen ikke lar seg gjennomføre. 

- Terskelen må dermed være høy for å kunne gå bort fra en avtale som allerede er inngått, sier Skyberg.

En oppsigelse må være saklig
  • Som arbeidstaker er du godt beskyttet mot usaklig oppsigelse. Arbeidsgiver kan ikke si deg opp med mindre det foreligger gode grunner for dette.
  • En oppsigelse må være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold, jf arbeidsmiljøloven § 15-7.
  • NITO-advokatene hjelper deg gjerne med å vurdere om en oppsigelse er saklig og kan hjelpe deg i den videre prosessen.

Han kommer med et eksempel: Sammenlikner man en ansettelse med situasjonen som kan oppstå ved bestilling av varer mellom profesjonelle næringsdrivende, blir urimeligheten av en lav terskel for terminering av en ansettelsesavtale tydelig.

- Istedenfor ansettelse, kan man se for seg at bedriften har bestilt en skreddersydd vare med levering på et senere tidspunkt. For de aller fleste vil det være åpenbart at man ikke uten videre bare kan avbestille denne.

- Dersom man i slike situasjoner ikke har avtalt en særskilt avbestillingsadgang eller adgang til avbestilling følger av kutyme i den aktuelle bransjen, vil terskelen for å kunne heve avtalen være svært høy, sier Skyberg

Du skal ikke jobbe gratis – krev overtidsbetaling

Må ha tapt penger

Skyberg mener at dersom arbeidsavtalen blir terminert på denne måten, uten at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for det, vil man ha krav på erstatning hvis man har lidd et økonomisk tap.

- Det vil man fort dersom man har mistet sommerjobben uten mulighet til å dekke inn denne inntekten på annen måte, sier han.

NITOs advokater stiller opp for deg

Skyberg og hans kolleger har forståelse for at det er mange som ikke ønsker å ta en slik sak knyttet til en avlyst sommerjobb videre med en advokat. Samtidig er det å ta kontakt med NITO og bruke dine medlemsfordeler noe av det første du burde gjøre.

- Vi er opptatt av å bistå våre medlemmer som ønsker hjelp i slik situasjon, og vil jobbe for at den uavklarte rettstilstanden på området blir avklart, avslutter NITO-advokaten.