Regjeringspartiene og Ap, SP og FrP ble 8. juni enige om et kompromiss i forhandlingene om oljeskatt. Løsningen innebærer at friinntekten økes til 24 prosent, men det åpnes ikke for direkte utgiftsføring på selskapsskatten.

Foran stortinget liste .jpg

- NITO er glad for at partiene har kommet fram til en enighet som vil bidra til aktivitet i olje- og gassektoren og sikre arbeidsplasser, ikke minst i leverandørindustrien. Det er bra, og i tråd med innspill fra oss og andre fagforeninger, at de med sitt forslag sikrer likviditet og dermed også sysselsetting i leverandørindustrien. En rekke av selskapene har fryktet at de må sette grønne prosjekter på vent, nå kan de realiseres som planlagt. Det kan ha stor betydning for utviklingen av Norges grønne omstilling, sier Markussen (bildet).

Ønsket en annen modell

Markussen minner imidlertid på at modellen som NITO og bransjen som helhet har anbefalt ville vært en bedre løsning. I den modellen ville selskapene fått fradrag for hele investeringskostnaden - inklusive friinntekten - i det året investeringen foretas.

- En slik midlertidig endring i petroleumsskattesystemet ville bidratt til å styrke selskapenes likviditet og økonomien i enkeltprosjekter uten at statens fremtidige inntekter reduseres. Den valgte modellen kan innebære unødvendig subsidiering av petroleumsnæringen, sier han.

- Vi er imidlertid fornøyd så lenge ordningen bidrar til å sikre arbeidsplasser, teknologiutvikling og kompetanse. Nå forventer NITO at oljeselskapene setter i gang prosjektene.

- I dag er vi framfor alt glade på vegne av petroleumsnæringen og våre medlemmer der, avslutter NITO-presidenten.