Resultatene fra Kantars helsepolitiske barometer 2020 viser at 59 prosent av befolkningen har tillit til at norske sykehus holder tritt med den teknologiske utviklingen og bruker den fremste teknologien. Samtidig har majoriteten av befolkningen tillit til at ansatte ved sykehusene har tilstrekkelig kompetanse til å bruke den fremste teknologien.

Kantars helsepolitiske barometer ble lansert 17. juni. NITO har i år deltatt som en av samarbeidspartnerne i barometeret, som kartlegger befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. Årets undersøkelse ble gjennomført i januar, før koronapandemien. 

NITO stilte tre spørsmål om befolkningens tillit til norske sykehus, knyttet til den teknologiske utviklingen, tilstrekkelig kompetanse og ivaretakelsen av datasikkerhet. Vi hadde også med et spørsmål om befolkningens tillit til at norske helsemyndigheter gjør nok for å motvirke problemene med antibiotikaresistens og et spørsmål om deres holdning til selvtester.

Trond hvit bakgrunn .jpg

Nok personell med riktig kompetanse er svært viktig

Kantar trekker i sin presentasjon fram at befolkningen mener regjeringen først og fremst bør prioritere tilstrekkelig helsepersonell med riktig kompetanse i årene framover. Nesten all pasientbehandling på norske sykehus krever analyser innen medisinsk biokjemi, mikrobiologi, immunologi, patologi eller genteknologi.

- Pandemien vi står i nå har i aller høyeste grad aktualisert hvor viktig alle ledd i beredskapen er. Å ha nok personell med riktig kompetanse er en viktig del av Norges beredskap, sier Markussen (bildet). 

Denne våren har det blitt synlig hvor viktig det er for Norge å ha nok bioingeniører til å ta prøver, analysere og kvalitetssikre resultatene.

Helsepolitisk barometer viser også at det er gjennomgående høy tillit til at norske sykehus ivaretar datasikkerheten. 

- Jeg håper helsetjenesten er den tilliten verdig. Vi har dessverre sett flere hendelser som tyder på at alt ikke er såre vel. Dette er et viktig område for NITO, der våre medlemmer som jobber innenfor IKT følger med argusøyne, sier Markussen. 

- IKT må være en del av beredskapstankegangen. Hvis ikke svekkes helseberedskapen. I denne krisen er mange av våre tillitsvalgte lettet over at driften av disse IKT-funksjonene ikke ble outsourcet til utlandet. 

Bioingeniører og andre ingeniører i helse er viktig for landets beredskap

Barometeret viser at den norske befolkning har høy tillit til våre helsemyndigheter og den jobben de gjør for å motvirke utfordringene med antibiotikaresistens. 

- Vi har smertelig fått erfare denne våren at infeksjonssykdommer ikke hindres av landegrenser. Bioingeniørene bidrar i diagnostikk, forskning og overvåking av antibiotikaresistens i Norge. Deres kompetanse er viktig i Norges beredskap mot smittsomme sykdommer, sier Markussen.  

Det finnes i dag mange selvtester som fritt kan kjøpes på nett, apotek og i varehandel, slik at du kan teste deg for eksempel for klamydia, cøliaki, allergi og genetisk disposisjon.

Svarene viser at den norske befolkning har stor tillit til laboratorier i helsetjenesten og helst vil ta tester utført av helsepersonell. 

- NITO er opptatt av å finne innovative og brukervennlige hjelpemidler i overvåkningen av egen helse. For en del selvtester, instrumenter og mobile applikasjoner er det imidlertid innført få kontrollmekanismer som sikre at målingene som gjøres holder god nok standard og gir korrekte svar. Sikre prøvesvar får man ved norske medisinske laboratorier, påpeker Markussen. 

Presidenten benyttet også anledningen til å takke bioingeniørene for deres viktige bidrag under koronapandemien.

Kantars helsepolitiske barometer 2020

Se NITOs politikkområde helse