NITO har spurt medlemmene om erfaringer med hjemmekontor i perioden siden Norge ble stengt i mars. Litt over 80 prosent av de som svarte, har jobbet hjemmefra de siste månedene.

- Det tekniske har fungert godt for de aller fleste, og mange mener at møter har vært bedre og at de har holdt produktiviteten opp. Men en av tre sier hjemmetilværelsen har påvirket sinnstilstanden negativt.  Dette uroer meg, sier Markussen (bildet).

Trond i støprigata liste .jpg

Savner å treffe kollegaer

Norge har vært i en unntakstilstand der mange arbeidsgivere har stengt ned kontorene og medarbeideren har jobbet hjemmefra. Fortsatt oppfordrer myndighetene i de store byene folk til å begrense bruk av kollektivtrafikk og jobbe hjemmefra hvis det er mulig. Flere arbeidsgivere har tatt til orde for hjemmekontor som hovedarbeidsplass.

- Disse månedene har gitt oss nyttige erfaringer. Vi har lært oss å bruke Teams og andre digitale plattformer til møter og annet samarbeid. For de fleste har det fungert godt gjennom den dugnaden vi alle har stilt opp på. Men jeg mener vi ikke skal forhaste oss nå, og hive oss på at arbeid hjemmefra er den nye normalen, sier Markussen.

- De alle fleste mennesker er sosiale dyr. 80 prosent sier de savner å treffe kollegar. Det å møtes ansikt til ansikt betyr noe for oss, det gjør at vi knytter bånd og skaper gode relasjoner. Men ikke bare det sosiale er viktig. Samarbeid med andre er en vesentlig del av arbeidslivet i de fleste bransjer. Godt samarbeid er et konkurransefortrinn, og det får ikke gode vilkår når vi sitter på hvert vårt hjemmekontor.

Markussen peker på flere utfordringer som dukker opp hvis hjemmet blir den faste arbeidsplassen. Han nevner forsikringer, yrkesskade og oppfølging av ansatte med psykiske eller fysiske plager eller rusproblemer.

- I Norge er vi heldige og har gode HMS-regler, rutiner for oppfølging av medarbeidere osv. Dette blir vanskeliggjort om man i hovedsak jobber hjemmefra. Jeg er også bekymra for at skillet mellom jobb og fritid blir uklart, sier han.

Flukt fra åpent landskap

Etter utspill i media om advarsel mot hjemmekontor har Markussen mottatt noen henvendelser som han tar på alvor.

- En del som jobber i åpent landskap og ikke trives med det, opplever hjemmekontor som en kjærkommen endring. Det har jeg stor forståelse for. Men problemer med åpent landskap må løses på arbeidsplassen, det kan ikke løses ved å sende folk hjem på fast basis.

Noe har også lest ham dithen at NITO er i mot all bruk av hjemmekontor.

- Jeg kan ikke understreke nok ganger at dette ikke handler om hvorvidt du kan ha dager innimellom der du jobber hjemme. Det representerer en viktig fleksibilitet som er viktig for mange.

Tallene fra undersøkelsen:

  • En av tre sier at hjemmekontor har påvirket sinnsstemningen deres negativt. 
  • Rundt 80 prosent savner å treffe kollegaer.
  • Nesten 80 prosent savner sosiale møter på jobb (lunsj etc.)
  • Rundt 75 prosent mener den uformelle informasjonsflyten er blitt dårligere.
  • 77 svarer at kontakt med kollegaer er dårligere.
  • Nesten 50 prosent sier at den fysiske arbeidssituasjonen er verre.
  • 32 prosent oppgir at produktiviteten er blitt bedre, 24 prosent at den er blitt dårligere
  • 86 prosent gleder seg over å slippe jobbreisen.