Gå til innhold
2020

Lønnskompensasjon til permitterte er omsider på plass

Arbeidstakere som har blitt permittert i forbindelse med covid-19-pandemien har måttet vente lenge på den vedtatte lønnskompensasjon fra NAV.  Etaten opplyser på sin nettside at ordningen nå er åpen for innmelding av krav.

Arbeidsgiver har plikt til å melde inn kravene på vegne av sine ansatte. Arbeidstakere skal altså ikke søke. Det kan være lurt å ta kontakt med arbeidsgiver for å sikre at innmelding av krav skjer så raskt som mulig.

Arbeidsgiver skal gi følgende opplysninger til NAV:

  • Tidspunktet du ble permittert
  • Om arbeidsgiveren din har forskuttert lønn til deg etter at du ble permittert
  • Lønnen din per dag, slik arbeidsgiveren din har beregnet den
    de dagene du har jobbet mens du var permittert
  • Om du har fått utbetalt omsorgspenger eller sykepenger mens du var permittert. 

Lønnskompensasjonen gis til arbeidstakere som har fått redusert antall dager med permitteringslønn etter at arbeidsgivers lønnsplikt under permittering ble redusert fra 15 til to dager fra og med 20. mars 2020.

Kompensasjonen gis i 18 løpende kalenderdager, unntatt lørdag og søndag, fra og med den tredje dagen etter at permitteringen ble iverksatt. Dette gjelder uavhengig av om du er helt eller delvis permittert.

Lønnskompensasjon kan bare gis en gang for permittering fra samme arbeidsgiver.

Hvis permitteringen avbrytes i stønadsperioden, stanses lønnskompensasjonen med virkning fra dagen etter avbrytelsen.

 

 

Publisert: Sist oppdatert: