NHO har meldt at årets lønnsoppgjør blir et nulloppgjør. Markussen er ikke overrasket og mener det er vanlig taktikk fra arbeidsgiversiden. 

- Det er ingen tvil om at koronapandemien har satt norsk økonomi og lønnsoppgjøret i en annerledes situasjon enn det vi så for oss i mars. Det er vi ikke blinde for. Men det betyr ikke at det rund baut ikke skal gis tillegg i tråd med bedriftens økonomi og arbeidstakerens innsats. 

NITOs lønnsmodell bygger på lokale forhandlinger; at lønnsfastsettelsen og regulering av lønn forhandles fram basert på lokale forhold. 

Trond talestol liste.jpg

- Det er i slike situasjoner som vi er i nå at vår forhandlingsmodell med lokal lønnsdannelse kommer ekstra til sin rett. Det innebærer at det ikke legges føringer på vurdering av forhandlingskriteriene fra sentralt hold. 

NITO støtter frontfagsmodellen og ser hen til den generelle lønnsveksten over tid. Det kan imidlertid være bedrifter og bransjer som har hatt krevende tider på andre tidspunkt, men som nå har betalingsevne. Derfor er det viktig med fleksibilitet også selv om frontfagsmodellen ligger til grunn, sier Markussen (bildet over). 

Viktige bioingeniører

I offentlig sektor henger enkelte av NITOs medlemsgrupper etter lønnsmessig. Nå mener NITO-presidenten at tiden er overmoden for et løft, spesielt for bioingeniører.  

- Alle vet at vi er avhengig av faglig dyktige og nok ansatte i helsesektoren. Likevel er lønna for lav, sett opp mot utdanningens lengde og etterspørselen etter fagfolk. Denne pandemien har gjort at mange har fått øynene opp for hvor viktige hver og en som jobber i helsevesenet er. Bioingeniørene har en nøkkelrolle i kampen mot korona, nå må de få den anerkjennelsen de fortjener i form av høyere lønn, og ikke bare ros og klapp på skuldra, sier Markussen. 

Lederen for over 90.000 ingeniører og teknologer lover en ansvarlig profil i lønnsoppgjøret som begynner i august.  

- Selvsagt tar vi den økonomiske situasjonen på alvor. Men det er viktig for framtida både i private bedrifter og offentlig virksomhet at de klarer å holde på og tiltrekke seg faglig dyktige medarbeidere. Og det er nettopp gjennom NITOs lønnspolitikk med lokal lønnsdannelse dette lar seg gjennomføre.