Revidert nasjonalbudsjett, slik det nå er vedtatt, og den siste pakken som hadde med tiltak til maritim sektor er bra, men dessverre på langt nær nok.  Tiltakene kan ha effekt på lang sikt, men krisen i maritim sektor er her og nå. Bygging av forskningsskip kan bidra til antageligvis 300 sikre jobber. Det sier seg selv at dette ikke er godt nok, i en sektor som sysselsetter 90.000, og der mange tusen arbeidsplasser er usikre akkurat nå.    
  
NITO frykter at svært mange blir permittert eller mister jobbene sine i løpet av høsten og vinteren. Verdifull kompetanse vil gå tapt. Da blir 300 arbeidsplasser for lite. Blant NITOs medlemmer i privat sektor er det 34 prosent som sier det er svært sannsynlig med permitteringer i bedriften i år. Dette er ikke en ubegrunnet frykt. Mange maritime virksomheter begynner å få tomme ordrebøker. Det et sterkt behov for en krisepakke for maritim industri.   

Til sak om maritim pakke - liste .jpg

Kompetanse i verdensklasse

- Norske verft og maritime utstyrs- og tjenesteprodusenter besitter kompetanse i verdensklassen, og ettersom de fleste verftene ligger i distriktene påvirker de også mange lokalsamfunn og andre næringer. Vi kan ikke la flere tusen arbeidsplasser og uvurderlig kompetanse gå tapt! Det må være mulig å se på forsering av bygging av nye skip til Sjøforsvaret, for eksempel Vanguard som er et utmerket og fiks ferdig forslag til mineryddingsskip, og på vedlikehold av statlige skip. Vi trenger en enda større krisepakke for maritim industri, og vi trenger den nå, sier Markussen (bildet). Han mener også at kondemneringsordningen må styrkes kraftig. 

Kommunene som pionerer for sirkulær økonomi 

I en verden hvor vi sløser stadig mer med stadig knappere ressurser må vi satse tungt på sirkulær økonomi hvor materialer blir brukt om igjen flest mulig ganger. NITO har lenge kjempet for dette, og Markussen setter stor pris på at forslaget til revidert nasjonalbudsjett nå foreslår 100 millioner kroner til Enova og Klimasats. 

- Likevel savner jeg en større vilje til å satse på kommunene som piloter for sirkulær økonomi. Vi vil ikke klare å gjennomføre den sirkulære omstillingen uten dem. NITO har foreslått at kommunene skal få en sirkulær startpakke, og i statsbudsjett 2020 tilbud om kompetanseheving i små og mellomstore bedrifter, i samarbeid med Abelia og Circular Norway. Dette haster. Grønn omstilling kommer ikke uten at politikerne satser på den, og nå har vi pratet om bærekraft siden 1987 – det er på tide å handle konkret og lokalt. Presidenten lover likevel å ikke gi opp.

- Fra muligheten til å kombinere dagpenger med utdanning til den utvidede lønnsplikten ved permittering har NITO og våre allierte satt vårt stempel på flere tiltak regjeringen har satt inn i norsk arbeidsliv denne våren. 

- Det er fortsatt mye som må gjøres, men vi vil stå på sammen med våre medlemmer og samarbeidspartnere for å sikre at det Norge som til slutt kommer ut av krisen er mest mulig innovativt, konkurransedyktig og ikke minst bærekraftig, avslutter Trond Markussen. 

Krever satsing på maritim sektor

Revidert budsjett: Tryggere hverdag, men ikke trygg nok

Revidert nasjonalbudsjett må sikre sysselsetting

Krisepakke til oljesektoren sikrer tusenvis av arbeidsplasser

Se NITOs ulike politikkområder