Gå til innhold
Studenter diskuterer med hverandre. Illustrasjonsfoto: Tom Haga
2020

Bli med på å fornye NITO Studentenes politiske plattform – søk nå

Er du studentmedlem i NITO har du nå en unik mulighet til å være med på å utvikle den samfunnspolitiske plattformen til NITO Studentene. Søk om å få bli med i arbeidet innen 10. august.

Til deg som er tillitsvalgt eller medlem i NITO Studentene:

I forbindelse med revidering av NITO Studentene sin samfunnspolitikk fram mot landsmøtet 2021 ønsker sentralstyret å sette ned en komite for å revidere samfunnspolitisk plattform.

Dette er en god mulighet til å bli kjent med og bidra til det politiske arbeidet til NITO Studentene, samt bli kjent med nye medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen. Det er ikke en forutsetning å ha erfaring med politikk for å delta.

Komiteen vil bestå av 3-4 medlemmer, samt sekretærhjelp fra politisk nestleder og sekretariatet i NITO Studentene. Alle tillitsvalgte oppfordres til å melde sin interesse til å delta.

Arbeidet vil bestå av både fysiske og digitale møter. Det vil bli 2-3 fysiske møter som gjennomføres over helg (tre dager). Vervet er ulønnet, men reise, kost og overnatting dekkes.

Komiteen vil oppnevnes av sentralstyret innen 12. august, og oppnevningen vil så langt det lar seg gjøre ta hensyn til følgende kriterier:

  • Minimum ett medlem bør være IT-student
  • Minimum ett medlem bør være bioingeniør
  • Minimum èn masterstudent (5-årig eller 2-årig masterstudium)
  • Minimum èn bachelorstudent
  • Representasjon av både store og små lokallag
  • Geografisk spredning og kjønnsbalanse

Komiteens mandat:

Revidere samfunnspolitisk plattform innen 30.11.20, både basert på gjeldende politikk og områder hvor det er behov for ny politikk.

Komiteen vil bli gitt et konkretisert mandat av sentralstyret etter oppnevningen.

Søknadsfristen er 10. august.

Bli med: Søk her 

Publisert: Sist oppdatert: