Innlegget ble først publisert på Khrono.no og er skrevet av Silje Skyttern, studentleder i NITO.

NITO Studentene, i likhet med Tybring-Gjedde, mener at det er uklokt av disse partiene å konkludere med premisser for revidering av finansieringssystemet før et utvalg har fått muligheten til å behandle dette i sin helhet. Samtidig stilles det spørsmål ved om partiene setter arbeidslivets behov før studentene sine i denne debatten.

Mer kvalitet i utdanning

Det er viktig at vi utdanner studenter med kompetanse etter samfunnets behov, samtidig er det viktig at høyere utdanning har en sikker, stabil og god finansiering som gjenspeiler de reelle kostnadene ved å drive kvalitativ god utdanning og forskning. Dagens kostnadskategorier er med på å bestemme hvor mye penger som bevilges til de ulike utdanningene. De treårige ingeniørutdanningene er plassert i den kategorien som bevilges nest minst penger, selv om de både har et stort behov for utstyr, digitale verktøy og praksis i studieløpet.

Kostnadskategoriene

I en undersøkelse av NIFU fra 2014 kom det fram at ingeniørutdanningene er de mest kostnadskrevende utdanningene, dersom man ser bort fra medisinstudiet. Å underfinansiere visse utdanninger går på bekostning av kvaliteten, kompetansen og trivselen til studentene, og ikke minst relevansen og omstillingsevnen til våre framtidige arbeidstakere.

Å inkludere arbeidslivets behov for kompetanse i revideringen av finansieringssystemet kan være fornuftig i en tid der samfunnets behov endrer seg raskere enn før, men kanskje vi aller først skal se på hvordan kostnadskategoriene er forenlig med de reelle kostnadene i de ulike utdanningene.