Fredag 24. juli publiserte Samordna opptak oversikten over opptakstallene til høyere utdanning. IKT- og teknologistudier skiller seg ut med en stor vekst i antall tilbudte studieplasser.

- Det er bra at flere og flere får øyne opp for hvor viktig disse fagområdene er for framtida. Dette er kompetanse samfunnet har stort behov for. Se bare hvordan koronapandemien har ført til en enorm digital omstilling som ellers kunne tatt mange år, sier leder for NITO Studentene, Silje Skyttern (bildet).

cropped Silje.jpg

Også president i NITO, Trond Markussen, er glad for at flere ønsker å ta en utdanning innen teknologistudier.

- Digitaliseringen i samfunnet går raskt og vi trenger teknologer og ingeniører som kan være med å utvikle nye produkter og tjenester. At det er så mange som ønsker å ta en utdanning innen IT er forståelig. Digital kompetanse er framtida, sier Markussen (bildet).

NITO-president-Trond-Markussen.jpg

Saken fortsetter under tabellen

Vi blir mer sårbare

Samtidig som at en slik digitalisering revolusjonerer samfunnet vårt, påpeker Skyttern at det gjør oss også mer sårbare.

- Vi får stadig flere smarte nettbaserte tjenester og «tingenes internett» i både offentlig og privat sektor. Derfor mener vi at det er viktig å sørge for å ha rett og god nok kompetanse, slik at vi unngår å gjøre Norge til et mål for cyberangrep. Ikke minst sikre stabilitet på de systemene vi har i dag og kommer til å få i framtida.

Trenger flere jenter 

Tradisjonelt sett har IKT og teknologistudier vært mannsdominerte. De siste årene har det vært en økning i antall kvinnelige førstevalgssøkere, men andelen er fortsatt lavest blant alle utdanningsområdene.

NITO er derfor sammen med NHO og Norsk senter for realfagsrekruttering (NSR) med på prosjektet Jenter og teknologi. Målet med prosjektet er å inspirere jenter til å velge teknologi- og realfag.

- Det vil være et stort behov for ny teknologi i årene framover, og da trenger vi ingeniører og teknologer som for eksempel kan være med på å løse klimautfordringene. For å klare det må begge kjønn være godt representert, sier presidenten i NITO.

- En utdanning innen IKT og teknologi er både framtidsretta og et sikkert valg, sier Skyttern.

- Det er veldig gøy at flere jenter velger ingeniør- og teknologistudier. Samtidig er vi fortsatt et stykke unna en jevn kjønnsfordeling, og det er viktig at vi fortsetter å jobbe med rekrutteringstiltakene og viser jentene hvilke jobbmuligheter teknologiyrker gir, sier Silje Skyttern.

Ledige studieplasser 

Selv om det er rekordopptak til høyere utdanning, er det mange studieplasser som ikke er fylt opp ennå. De ligger nå ute på Samordna opptak.

- Vi anbefaler alle som ikke har fått studieplass å se over de mulighetene som ligger her. Blant ingeniørutdanningene er det masse bra studier å velge mellom, sier Skyttern og skyter inn:

- Du trenger ikke å studere i de største byene, men selv her er det en del ledige studieplasser. 

Se listen over ledige studieplasser i teknologi her.