TENK Tech Camp er mekka for jenter som vi lære mer om koding og teknologi.

I år ble arrangementet sendt digitalt 6. august fra Teknisk Museum i Oslo. Målgruppen er jenter som går på eller skal begynne på ungdomsskolen eller videregående, i alderen 13-18 år.

Saken fortsetter under videoen. 

- Teknologi er fortsatt i stor grad en guttegreie. I 2019 ble hele 74 prosent av doktorgradene innen teknologifag avlagt av menn, og tall fra 2017-2020 viser at bare ca 1/3 av søkerne til høyere utdanning med teknologifag som førstevalg var kvinner. I arbeidslivet er over 80 prosent av ingeniørene fortsatt menn. Dette må vi gjøre noe med, sier Markussen (bildet). 

Trond teknisk museum2.jpg

- Som TENK sier, er vi midt i en teknologisk revolusjon som vil snu opp ned på tilværelsen. Om noe har korona-viruset akselerert denne utviklingen. Kunstig intelligens, sirkulær økonomi eller skylagring er bare noen eksempler på at vi i framtida vil være et stadig mer høyteknologisk samfunn hvor ingeniører og teknologer er sentrale samfunnsaktører.

- NHO spår at etterspørselen etter teknologisk kompetanse vil øke kraftig de neste 20 årene. Vi har allerede mangel på IKT-ingeniører, forklarer NITO-presidenten. 

- Det er uhørt at den ene halvdelen av befolkningen nesten ikke deltar i utviklingen, spesielt når den vil ha store konsekvenser også for dem. Og Norge kan gå glipp av viktig kompetanse, for vi kommer til å trenge et størst mulig mangfold av flest mulig kloke hoder med ulike ideer og innfallsvinkler. 

- De fremvoksende teknologinæringene er så ferske og i støpeskjeen at alle krefter må til for å utforske og finne de beste løsningene. Et mangfold av ideer og løsninger i framtida krever et mangfold av mennesker i dag. Kvinners perspektiver må med i framtidas teknologiløsninger.

Saken fortsetter under videoen.

TENK-nettverket 

- NITO har lenge engasjert seg for å få flere kvinner interessert i teknologi, blant annet gjennom prosjektet "Jenter og teknologi". Da er TENK – Tech-nettverket for kvinner – en naturlig samarbeidspartner, sier Markussen. 

Dette nettverket har som mål "å oppmuntre kvinner til å ta utdannelse og jobber innen teknologi” gjennom å “opplyse, støtte og fremme kvinner i teknologibransjen i Norge". 

Nettverket prøver å nå ut til kvinner gjennom digital kommunikasjon, foredrag, workshops og arrangementer som denne årlige samlingen på Teknisk Museum. 

- Vi trenger flere arrangementer som dette, hvor nysgjerrige jenter kan få høre de gode historiene, utveksle erfaringer, møte inspirerende rollemodeller, oppleve den nyeste teknologien og bli motivert til å vie yrkeslivene sine til realfag og teknologi.