I Osloområdet er alle som reiser kollektivt i rushtiden anbefalt av myndighetene å bruke munnbind.

NITO mener at alle arbeidstakere som er pålagt å gå på jobb fordi arbeidet ikke kan utføres hjemme fra, og som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner, skal få munnbind på arbeidsgivers regning.

- Dette må Bent Høie sørge for at blir gjort mulig i samarbeid med aktuelle arbeidsgivere i helsetjenesten, sier Markussen.

Viktig i helsetjenesten

- Det er særlig viktig at personer som jobber med eller ved pasienter følger denne anbefalingen. Det kan bli kostbart, og derfor mener vi arbeidsgiver gi arbeidstakerne gratis munnbind.

Markussen peker på at likende tiltak allerede er gjort. Eksempelvis har OUS HF tilrettelagt for at ansatte skal få parkere gratis for å unngå å bruke kollektivtransport.

Mange reiser kollektivt

- Likevel er det slik at ikke alle har bil eller en privat løsning for å bli transportert. Med unntak av de som kan gå eller sykle, må endel bruke kollektivtransporten uansett.

Innenfor helsetjenesten er det for NITOs del snakk om bioingeniører, stråleterapeuter, radiografer og ingeniører innen mikrobiologi, transplantasjons medisin, kreftbehandling osv.

- Disse har et oppdrag om å opprettholde helsetjenestene for hele samfunnet, selv ved risiko for smitte. Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig. Nå må ansatte også få hjelp til å bli skjermet i rushtrafikken, sier Markussen.

NITO har sendt et brev til helseministeren og justis- og beredskapsministeren om saken, og tar også opp problemstillingen gjennom partssamarbeidet på det enkelte tjenestested. 

Brev til ministre