- I startfasen av koronapandemien ringte NITO rundt til alle de 1400 bedriftsgruppelederne for å følge opp. Folk ble permitterte eller fikk varsler om permitteringer, og det var og er fortsat en usikker tid for mange av våre medlemmer.

Det forteller Gerd Langmyr som jobber som rådgiver i NITO Agder. Hun har selv ringt over 90 bedriftsgrupper.

- Fokuset vårt har vært på å tilby bistand og informere om rettigheter i forhold til permitteringer og oppsigelser. For mange av bedriftene var dette en reell krise. Man kunne ikke gjøre reisejobber og underleverandører kunne ikke levere, som ga en dominoeffekt, sier Langmyr.

Dramatisk omstilling

I tillegg til ringerunden startet NITO med en gang å produsere informasjon til medlemmene som ble distribuert på nettsiden, YouTube, i tillegg til streaming med Q&A med blant andre flere av NITOs advokater.

- Da koronakrisen traff oss, var vi midt oppe i en hektisk periode med mange aktiviteter for medlemmene våre. Vi ble raskt nødt til å stenge ned og avlyse alt, installere oss på hjemmekontor og omorganisere arrangementer til digitale møteplasser.

Hun forteller at de umiddelbart begynte å jobbe med å finne løsninger for å flytte fysiske kurs, konferanser og samlinger over i det digitale gjennom kanaler som YouTube, Teams og Zoom.

- Men viktigst av alt var å bistå medlemmene våre i den dramatiske situasjonen og ha fokus på bedriftsgruppelederne, poengterer hun. 

Alt snudde på få dager for GE Healthcare

GE Healthcare Lindesnes er en del av General Electric-konsernet som produserer virkestoff for kontrastvæsker i bildediagnostikk. Da Gerd Langmyr i NITO ringte Arnfinn Mo, som er bedriftsgruppeleder for totalt 70 NITO-medlemmer i GE Healthcare Lindesnes, kunne han fortelle at de ikke hadde noen problemer og ikke behøvde hjelp. Kort tid etter var situasjonen dramatisk endret. 

- Få dager etter telefonsamtalen med Gerd snudde alt. To ting slo inn; GE Aviation i General Electric-konsernet er en av verdens største leverandører innen luftfart, og da verdens fly ble satt på bakken stoppet en betydelig del av cashflowen i konsernet opp, forteller Mo.

- Det andre som slo inn var at verdens sykehus endret driften sin for å takle pandemien, og dermed nedprioriterte mye annet, legger han til. 

Bilde-ny.jpg
 Arnfinn Mo, bedriftsgruppeleder i GE Healthcare Lindesnes, fikk hjelp av NITOs Gerd Langmyr under koronakrisen.

Videre sier Mo at i enkelte markeder ble salget deres redusert med hele 80 prosent fra den ene uken til den andre.

- Da kom beskjeden om å stoppe prosjekter og spare. Prosjektporteføljen vår har budsjetter på noen hundre millioner, så det føltes ganske dramatisk, forteller han.

Deretter kom permitteringsvarslene. Mo sier at de hele tiden har vært trygge på at det kun var snakk om en liten pause, og at de forventer at høsten blir travel da alle de som ikke har fått gjennomført behandling skal ta det igjen.

Verdifull hjelp

Mo sier det var en god ting å vite at det er noen som ser og bryr seg om en fra sentralt hold. Ifølge han gjorde håndsrekningen fra kontoret at terskelen for å spørre om hjelp senere ble mindre.

- Hjelpen fra NITO sentralt var svært nyttig, særlig siden informasjonen og hjelpen fra NAV var såpass mangelfull. Heldigvis hadde juristene i NITO allerede tidlig i mars sett på konsekvensene av de nye permitteringsreglene.

- Det var paradoksalt at NITO kunne svare på ting kontakten vår i NAV ikke kunne, legger han til. 

Arnfinn.jpg
- Få dager etter telefonsamtalen med Gerd snudde alt, og da var hjelpen fra NITO svært nyttig, sier Arnfinn Mo, bedriftsgruppeleder i GE Healthcare Lindesnes.

Mo forteller at når de gikk ut i permittering i begynnelsen av mai var fortsatt ikke lønnskompensasjoner kommet på plass og det dukket opp mange spørsmål knyttet til økonomi.

- Da fantes det svar fra NITO som hadde gjort ting på forhånd, som gjorde at jeg kunne informere mine medlemmer tidlig. NITO hadde lagd noen veldig gode presentasjoner og slider om de nye reglene, som både HR og andre fagorganisasjoner i bedriften etterspurte og brukte hyppig. Det sier litt om kvaliteten på informasjonen fra NITO, avslutter han.

Les: Fem bedriftsgrupper slått sammen til èn i nye Indre Østfold kommune