- Vi har kommet et godt stykke på vei i sammenslåingen, men det er fortsatt mer som gjenstår, sier bedriftsgruppeleder Leif Olesen.

Indre Østfold kommune ble etablert 1. januar 2020 etter en sammenslåing av de fem kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad.

- Vi står utvilsomt sterkere nå som vi kan snakke med èn stemme mot arbeidsgiver, sier Olesen.

- Det er ikke til å legge skjul på at økonomi er viktig for kommunen, og det tok ikke lang tid før det var snakk om justering av personell. Der noen av våre medlemmer blir berørt, er vi tidlig på for å sikre at vi har en hånd på rattet gjennom god dialog med arbeidsgiver. 

- Det er varslet at NITO stiller seg bak medlemmer i slike situasjoner, så man kan være sikker på at man har mange ressurser i ryggen i tøffe tider, legger han til.

Dannet interimsstyre i forkant av lønnsforhandlinger

I forbindelse med sammenslåingen valgte de totalt 19 NITO-medlemmene i den nye kommunen å danne et interimsstyre i forkant av lønnsforhandlingene i bedriftsgruppene i 2019.

- Det var en ganske spesiell situasjon med tanke på å harmonisere lønnen til medlemmene våre, da det har vært store forskjeller mellom de gamle kommunene. Derfor ønsket vi å snakke mer med èn stemme mot arbeidsgiver for å stå sterkere sammen, og dannet da et interimsstyre sommeren 2019.

Leif Olesen.JPG
- Vi står utvilsomt sterkere nå som vi kan snakke med èn stemme mot arbeidsgiver, mener bedriftsgruppeleder i Indre Østfold kommune, Leif Olesen.

Olesen satt som leder i interimsstyret, der han har blitt sittende etter at de avholdt ordinært valg tidligere i år.

- Vi fikk til forhandling i 2019, men fikk ikke til harmonisering. Vi er et stykke på vei, men det er fortsatt mer som gjenstår, slår han fast.

Han forteller at den uttalte målsetningen er at man skal harmonisere lønnen i løpet av 5-10 år. Lønnsoppgjøret i år er som følge av koronasituasjonen utsatt til høsten.

- Lønnsoppgjøret er neste bit som kommer og vårt hovedfokus nå.

Les: Da koronakrisen traff Norge ringte NITO 1400 bedriftsgruppeledere

Utfordrende med mange ulike kulturer

Olesen forteller at når man går inn i en prosess med flere ulike kulturer kan det være mange utfordringer som møter en.

- For eksempel forskjellige arbeidsvilkår for samme type arbeid som kommer fram i en kommunesammenslåing skaper ofte litt misnøye.

- Alle vil jo ha lønnspålegg, og samtidig må kommunen kunne komme i mål innenfor sine rammer. Det ligger en frihet i måten man forhandler lønn på i lokale lønnsforhandlinger, og det bør ikke være til hinder for gode løsninger, legger han til.

- Som bedriftsgruppeleder tenker jeg at det å være åpen og lytte like mye som det man er frempå med egne meninger er veldig viktig her. 

En suksessfaktor for den nye bedriftsgruppa i Indre Østfold var ifølge Olesen at kommunen var tidlig ute med å samle fagmiljøet.

- Høsten 2019 flyttet flesteparten av medlemmene til kommunehuset i Askim og Trøgstad. Det var viktig å få etablert miljøene tidlig, selv om ikke alle rutiner og detaljer var på plass.

- Det gjorde at vi ikke merket overgangen, tilbakemeldingen fra fagmiljøene er blitt sterkere, vi har fått flere å spille på når vi gikk inn i saken etc. Det er helt avgjørende å se muligheter for å ta ut effekter for å lykkes, avslutter han.