Gå til innhold
2020

NITO og koronapandemien: Mange kurs og arrangementer skjer digitalt

Koronapandemien gjør at flere av NITOs fysiske kurs og arrangementer nå tilbys i digitale utgaver. NITO opprettholder normal medlemsservice så langt det lar seg gjøre. Følg gjerne våre streams for oppdatert informasjon.

I tråd med sterkt høynet beredskap fra myndighetene har også NITO innført tiltak for sine tillitsvalgte/medlemmer og ansatte. De aller fleste NITO-ansatte jobber for tiden hjemmefra.

Steinar Sørlie streng.JPG- NITO følger koronasituasjonen tett og nedsatte tidlig en beredskapsstab, sier NITOs generalsekretær Steinar Sørlie (bildet).

- Vi har et bredt kurs- og arrangementstilbud i NITO, flere av disse tilbys nå i digitale versjoner. Noen arrangementer har dessverre blitt avlyst. Beredskapsstaben følger tett med på rådene fra Folkehelseinstituttet og informasjon fra myndighetene og vi gjør fortløpende vurderinger ut fra det. Ved planlegging av fysiske møter må det tas forbehold om at smittesituasjonen i Norge endrer seg og at fysiske arrangementer kan bli avlyst på kort varsel. De til enhver tid gjeldende retningslinjene fra myndighetene skal følges, alle smittevernhensyn må være ivaretatt.

Se alle kurs og arrangementer

Trond Markussen alvorlig.JPG- Det er en spesiell situasjon verden er i. Det er viktig at alle nå stiller opp på denne dugnaden med å gjøre sitt for å dempe virusspredningen og den negative effekten på samfunnet, sier NITO-president Trond Markussen (bildet).

- Usikkerheten er veldig stor og vi forventer at myndighetene stiller opp for bedrifter som sliter. NITO vil så langt det lar seg gjøre opprettholde normal medlemsservice. NITOs advokater og andre rådgivere er tilgjengelige.

De viktigste rådene for å hindre smittespredning

 • Hold minst én meters avstand til andre.
 • Ha god håndhygiene.
 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Følg anbefalingene om bruk av munnbind og se andre råd fra Folkehelseinstituttet.

Viktig ved gjennomføring av fysiske arrangementer i NITO-regi

 • Alle deltakere på møtet skal være friske og uten symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Av hensyn til smittesporing må alle deltakere registreres.
 • Møtet skal gjennomføres i et møterom der det er minst én meter mellom deltakerne til enhver tid.
 • Man forholder seg til det maksantallet av deltakere på ett arrangement som Folkehelseinstituttet gir råd om.
 • Det skal være tilstrekkelig renhold av møterom, fellesområder og toaletter før og etter møtet. Både overflater, dørhåndtak etc. skal rengjøres.
 • Ved servering av mat og drikke skal dette gjennomføres ihht. godkjente hygienerutiner. Det anbefales bruk av engangsutstyr, dersom serveringen ikke foregår på serveringssted eller hotell.
 • Deltakere som blir syk og får påvist Covid-19 rett i etterkant av møtet skal varsle den NITO-ansatte som er ansvarlig for arrangementet slik at ytterligere smittesporing iverksettes.
 • Så langt det lar seg gjøre bør man unngå å benytte kollektivtransport. Dersom man må benytte kollektivtransport, skal man unngå rushtiden.
 • For tiden skal ingen reise utenlands i NITO-regi.

Følg helsemyndighetenes råd, se oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider 

Opptak 18. september: Årets lønnsforhandlinger og situasjonen for permitterte

Årets lønnsoppgjør ble flyttet til høsten på grunn av koronapandemien. Hva skjer i lønnsoppgjøret for de ulike områdene? Og hva er situasjonen for permitterte nå?

Med forhandlingssjef Knut Aarbakke og NITO-advokatene Fredrik Lund Skyberg og Anne-Lise Mala Fredriksen.

Hold deg oppdatert på dine rettigheter med NITOs stream

NITOs beredskapsstab

 • Leder: Steinar Sørlie, telefon 90104664.
 • Ansvarlig for overvåkning av smitteutbredelse og generelle råd fra helsemyndighetene: Monica Holmen, telefon 91334128.
 • Ansvarlig for overvåkning av reiseråd fra myndighetene og oversikt over hvem NITO har på reise til enhver tid: Junni Nilsen, telefon 90154076.
 • Ansvarlig for informasjon: Jan Johnsrud, telefon 41522399.
 • Ansvarlig for økonomi: Audun Bøhn, telefon 90523870.

Beredskapsstaben innkaller aktuelle ressurspersoner ved behov.

Har du spørsmål kan disse rettes til beredskapsstaben v/Jan Johnsrud: .

Ditt arbeidsforhold

Har du spørsmål vedrørende korona og ditt arbeidsforhold, se:

Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar om dine rettigheter

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

Gratis juridisk bistand fra NITO-advokatene

Permittert eller arbeidsledig?

NITO gir kontingentfritak og har økonomiske ordninger for permitterte og arbeidsledige. 

Slik får du kontingentfritak

NITO-student?

Virussituasjonen har stor innvirkning på studiestedene. NITO ber studentene være oppdatert på informasjon fra sitt studiested.

Koronaviruset og NITO Reiseforsikring

Mange kontakter NITO med tanke på hva NITO Reiseforsikring dekker i sammenheng med koronaviruset. Se vår nettsak:

Koronavirus og reiseforsikring: Kan jeg reise? Hva har jeg krav på?

Tryg Forsikring gir fortløpende informasjon på sin nettside

Se også: Koronaviruset og din økonomi: Nordea senker renten og gir avdragsfrihet

Koronaviruset: Bioingeniører er et viktig ledd i beredskapen

IndustriAll og koronasituasjonen

NITO er medlem av IndustriAll, en organisasjon som representerer 50 millioner arbeidere i 140 land. Les hva de sier om situasjonen

Aktuelle saker om koronasituasjonen


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: