Gå til innhold
2020

Tilbake til vanlig kvote omsorgsdager når du har syke barn

Under koronapandemien har arbeidstakere hatt dobbelt antall dager med omsorgspenger, ofte kalt sykt barn-dager. Fra 1. juli er vi tilbake til vanlig kvote, men antall brukte dager i 2020 nulles ut.

Hvor mange dager kan du være hjemme med syke barn? 

Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger for å være hjemme med syke barn avhenger blant annet av hvor mange barn du har og om du er alene om omsorgen. 

Gutt med regnbuetegning i vindu.jpg

Tilbake til vanlig antall omsrgsdager fra 1. juli

Da skoler og barnehager stengte i mars, ble det innført doblet kvote omsorgsdager som særskilt tiltak til og med 31. juni 2020. Fra 1. juli 2020 er vi tilbake til vanlige regler for  omsorgspenger som gir mulighet for inntil  

  • 10 dager når du har ett eller to barn og 
  • 15 dager når du har tre eller flere
  • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager. 

Antall brukte sykt barn-dager «nulles ut» slik at alle vil ha samme rett til omsorgspenger i resten av året uavhengig av hvor mange omsorgsdager man hadde brukt før 1. juli. 

Hva er omsorgspenger?

Omsorgspenger er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager". Dette er omsorgsdager du bruker når du må være borte fra jobb fordi barnet ditt er sykt og ikke kan gå i barnehagen eller på skolen. Du kan bruke omsorgsdager ut kalenderåret barnet fyller 12 år. Hvis barnet er kronisk sykt eller har en funksjonshemning, kan du ha rett på omsorgspenger ut kalenderåret barnet fyller 18 år. 

Du kan få omsorgspenger for å være hjemme med barna også når skolen eller barnehagen er koronastengt

NITO får mange henvendelser fra medlemmer med små barn som lurer på hvilke rettigheter de har når barnehager og skoler er stengt på grunn av koronasituasjonen.  

Det er nå avklart fra NAV at du kan bruke  omsorgspenger, såkalte "sykt barn-dager", når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronaviruset.

Rannveig-Arthur-NT-02791.JPG

Dersom det kommer lokale utbrudd og stengninger etter at kvoten omsorgsdager er brukt opp, får foreldre flere omsorgsdager. 

regjeringen.no: Rett til omsorgsdager ved lokale utbrudd

- Dette er en kompleks situasjon. Vi er glad for at NAV har kommet med noen avklaringer, sier Rannveig Arthur (bildet), advokat i NITO.

Kan jeg bruke omsorgsdager hvis jeg velger å ikke sende barn i barnehage/skole når de åpner igjen?

Hvis barnet har et barnehage- eller skoletilbud, har du ikke rett til å benytte omsorgsdager med mindre du får en legeerklæring som bekrefter at det foreligger særskilte smittevernhensyn.

Regjeringen: Krever lege-erklæring for omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronapandemien.

Foreldre som må bruke omsorgsdager av smittevernhensyn, kan få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller skole fram til og med 31. desember 2020. Det er ingen begrensning når det gjelder antall omsorgsdager.

Kan jeg overføre omsorgsdager til noen andre som passer barna?

Det er vedtatt at du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronasituasjonen. Dette gjelder fram til 31.12.20:

  • Du velger selv hvor mange omsorgsdager du vil overføre.
  • Du kan overføre til en annen omsorgsperson når dere begge har rett til å bruke omsorgsdager.

En annen omsorgsperson kan være den andre forelderen, ny samboer eller ny ektefelle.

Hva når omsorgsdagene / sykt barn-dagene er brukt opp?

Når omsorgsdagene er brukt opp, må du i utgangspunktet tilbake på jobb. Hvis ikke må du forsøke å få til en avtale med arbeidsgiver om å få arbeide hjemmefra, ta ut feriedager eller be om velferdspermisjon for fortsatt å være hjemme.

Er det lokale utbrudd og stengninger etter at kvoten omsorgsdager er brukt opp, får foreldre flere omsorgsdager.

Dersom det er smittevernshensyn som gjør at du holder barnet hjemme fra skole eller barnehage, må du skaffe ha legeerklæring.

Regjeringen: Krever lege-erklæring for omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronapandemien.

Foreldre som må bruke omsorgsdager av smittevernhensyn, kan få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller skole fram til og med 31. desember 2020. Det er ingen begrensning når det gjelder antall omsorgsdager.

- Vi følger situasjonen fortløpende og kommer tilbake med nærmere presiseringer etter hvert, sier Arthur.

Aktuelle saker om koronasituasjonen

Hva har koronapandemien lært oss?

Publisert: Sist oppdatert:

Det ligger mye læring i koronapandemien – og nå forventer vi forslag og anbefalinger om å ivareta...

Tone Bjellaanes ved bord. Blomster ved siden av.

Du kan jobbe fra hytta 

Publisert: Sist oppdatert:

Så lenge du utfører jobben din etter avtalen, bør du kunne jobbe fra hytta eller andre egnede...


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: