Regjeringen varsler 13. august at de vil utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Endringen skal innføres fra 1. november og vare til 30. juni neste år. 

Det betyr at de som ble permittert i mars, kan nå være permittert helt fram til mars neste år, uten at bedriftene tvinges til å si dem opp. Permitteringsperioden er den samme uavhengig av permitteringsgrad.

- Vi er glade for at dette nå er på plass og regjeringen følger anbefalingene som både arbeidsgivere og arbeidstakere har kommet med. Samtidig vil vi følge nøye med på hva dette betyr for våre medlemmer, sier visepresident Kjetil Lein (bildet).

Lein brødbilde.jpg

- Vi har tradisjonelt vært skeptiske til at arbeidsgiver skal ha adgang til å permittere arbeidstakere i perioder utover 26 uker. Men støtter at perioden inntil arbeidsmarkedet bedres økes til 52 uker, under forutsetting av at det etter 26 uker innføres minimum fem nye lønnspliktdager.

- Den situasjonen vi har i arbeidsmarkedet og den usikre framtida vi står overfor taler for at man utvider adgangen til å permittere utover oktober, sier Lein.

NITO frykter at dagens krise kan bli langvarig. I disse dager publiseres økonomiske tall som viser store fall i BNP hos alle våre viktigste handelspartnere.

All erfaring tilsier at det tar lengre tid til å få til vekst og økt sysselsetting etter store fall i økonomien. Norge, som en liten åpen økonomi, kan derfor forvente en lengre periode med lav vekst og høyere arbeidsledighet enn det vi er vant med.

Lein viser videre til at antallet arbeidsledige og permitterte i Norge er rekordhøyt, selv om vi har sett en nedgang de siste månedene.  

 - NITO har per i dag om lag 1500 arbeidsledige og nærmere 900 permitterte medlemmer. I historisk sammenheng er dette svært høye tall og er bare tangert under krisen i petroleum for få år siden. Vi frykter at antallet ledige og permitterte kan øke framover, hvis ikke etterspørselssiden tar seg opp internasjonalt. 

Ifølge NAV er det i juni og juli utlyst henholdsvis 41 og 21 prosent færre stillinger innen ingeniør- IKT-fag enn på samme tidspunkt i fjor. Det er derfor begrensede muligheter for ordinært arbeidsledige ingeniører og teknologer å komme seg over i andre jobber. 

- Det tilsier endringer i regelverk for å begrense skadevirkningene for både bedrifter og arbeidstakere, sier Lein. 

NITO støtter derfor en utvidelse av permitteringsadgangen til 52 uker, med en ny lønnspliktperiode på fem dager for arbeidsgiver etter 26 uker er passert.

En utvidelse av permitteringslengden bør også suppleres av en forlengelse av perioden hvor arbeidsledige og permitterte som mottar dagpenger får muligheten til å ta studiepoeng som kan være del av en grad.