På NITOs lederkonferanse 2020 delte Marianne sine tips og erfaringer om hvordan virksomheter kan komme i gang med bærekraftig drift.

– Bærekraft påvirker ikke bare strategien, men hele driften inkludert innkjøpsprosessen sier Marianne Groven, bærekraftsdirektør i Elopak. I Elopak setter vi krav til gode arbeidsvilkår og ansvarliggjør leverandører og produsenter. 

– For å komme i gang med bærekraft i organisasjonen er det viktig å forstå at bærekraft er en driver for forretning, men du må få med deg ledelsen. 

– Et konkret tips for å komme i gang er å kartlegge status per i dag, sier Groven. Det finnes verktøy man kan bruke til dette, for eksempel gjennom rapporteringsverktøy som Ecovadis eller gjennom rapporteringen vi gjør til Etisk Handel. Her får man tilbakemeldinger med konkrete tips til forbedringer slik at man kan utvikle seg i riktig retning. 

Hva er bærekraft?

Bærekraft (Eng: Sustainability) er et begrep som brukes for å definere økonomiske, sosiale og miljømessige sider av vårt samfunn

"Utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov."
1987 Brundtlandrapporten

Bærekraft som begrep er omdiskutert, og det finnes ikke konsensus for hva det dekker, men når vi bruker begrepet handler det ofte om: 

  • Varsomhet til å påvirke miljø, klima og natur
  • En forpliktelse til "beste praksis"
  • Kontinuerlig forbedring og god planlegging
  • Et globalt perspektiv
  • Rettferdighet

Kilder: Brundtlandrapporten, Sustainable Development | IISD

Hvordan forankre bærekraft hos ledelsen?

Groven mener at en utfordring i arbeidet med bærekraft kan være å få ledelsen til å forstå at bærekraft er en viktig driver for business. Det er ikke bare et verktøy i markedsføring, men må være en strategisk retning for selskapet.

– Der mange tidligere har fokusert primært på inntjening, ser flere nå på den “triple bunnlinjen”, people, planet and profit, for å overleve som selskap både i dag og i framtida, sier hun.

– Gjennom medlemskapet vårt i Etisk Handel har jeg fått øynene opp for hvor viktig både det etiske og sosiale elementet er, sier Groven. Ikke bare er det viktig for virksomhetens eksisterende ansatte, men også for hvor attraktive vi er i arbeidsmarkedet.

– Arbeidstakere er opptatt av at bærekraft er på agendaen i virksomhetene de søker, og for å holde deg attraktiv som arbeidsgiver må du tilpasse deg. Jeg har sett flere eksempler på at unge arbeidssøkere stiller gode og kritiske spørsmål rundt bedriftens bærekraftsarbeid, fortsetter Groven. – Det kan i seg selv være et godt utgangspunkt for å få ledelsen til å forstå viktigheten av å ha fokus på bærekraft. 

Ansatte med interesse og motivasjon for å jobbe med bærekraft er en stor ressurs for Groven og Elopak. Hun opplever at bærekraft skaper mer engasjerte, lojale og dermed potensielt mer effektive arbeidstakere. 

Andre gode argumenter for å sette bærekraft på agendaen:

  • Bankene har begynt å bruke bærekraft som et vilkår for differansiering av finansiering.
  • Kunder etterspør og setter krav til bærekraftsprofil hos leverandørene sine.
  • Myndighetene lager stadig strengere regelverk som gjør at bærekraftige produkter blir mer lønnsomme på sikt.