Gå til innhold
Klasserom med lærer. Illustrasjonsfoto: GettyImages
2020

Fortsatt ledige plasser på studietilbud for permitterte og arbeidsledige

Noen universiteter og høgskoler tilbyr utdanningstilbud til ledige og permitterte ingeniører og andre som vil ha kompetansepåfyll. NITO mener dette er et unike videreutdanningstilbud som flere bør benytte. Se vår oversikt.

Femten universiteter og høyskoler får 100 millioner kroner til fleksible utdanningstilbud. Nå tilrettelegges studier for permitterte og arbeidsledige som står utenfor arbeidslivet som følge av Covid-19. Dette finansieres av regjeringens kompetansepakke og har ingen studieavgift, men semesteravgift må påregnes.

NITO videreformidler noen av tilbudene der det fortsatt er ledige plasser.

Universitetet i Stavanger (UiS)

Universitetet i Stavanger har nå lagt ut nye kurs rettet mot arbeidsledige og permitterte i industrien, blant annet Industrial decisions and Performance management 10 studiepoeng (master). 

Se studietilbudet fra UiS

OsloMET

Blant annet flere kurs innen teknologi: Automasjon i bygg, digital transformasjon og forretningsutvikling, digitale bilder, innføring i kunstig intelligens i organisasjoner og bedrifter, introduksjon til datateknologi, introduksjon til programmering og teknologiforståelse.

Se studietilbudet fra OsloMet

Regjeringen: 15 universiteter og høgskoler får 100 millioner kroner til fleksible utdanningstilbud

Bransjeprogram

Bransjeprogrammene utvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet og er et spleiselag hvor staten betaler for å utvikle og drive tilbudene, virksomheter investerer egne ressurser og den enkelte ansatte investerer noe av sin fritid.

NITO er med på to bransjeprogram for kompetanseutvikling. Se tilbudene innen elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen og olje-, gass- og leverandørindustrien.

Se Kompetanse Norge sin omtale av bransjeprogrammet

 

Hev din kompetanse

NITO tilbyr en rekke kurs. Hvilket kurs passer best for deg?

Se vårt brede kurstilbud

Finn ditt kurs:

NITO arrangerer en rekke ingeniør- og teknologifaglige kurs. – Hvilke kurs vil du delta på?

Publisert: Sist oppdatert: