Gå til innhold
2020

Få gratis kompetansepåfyll - sjekk høstens bransjeprogram

NITO er med på to bransjeprogram for kompetanseutvikling. Se tilbudene innen elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen og olje-, gass- og leverandørindustrien.

Bransjeprogram er et etter- og videreutdanningstilbud der målet er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov. Dette er bidrag til at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv. 

Gjennom bransjeprogrammet kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen som du lenge har tenkt på. Det er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.  

Bransjeprogram for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen 

Ingeniører utdanning liste .jpgTeknologiske endringsdrivere treffer elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen i stor grad, og bransjen endrer seg raskt. Det er derfor et stort behov for ulike typer kurs og utdanninger for alle som er tilknyttet bransjen.  

Organisasjonene EL og IT forbundet, Nelfo, Energi Norge, NITO, Tekna, Samfunnsbedriftene, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. ​  

En del av kursene er allerede startet opp, men bransjeprogrammet oppdateres med nye kurs fortløpende. Følg med på disse sidene eller på Kompetanse Norge sine sider

Elektroinstallasjon- og automatiseringsbransjen 

Utdanningene er rettet mot deg med bakgrunn innen elektrofag, men også andre med høyere utdanning innen elektro, som for eksempel ingeniører kan ta kursene. 

Energi og kraftbransjen

Bedriftsutvikling  

Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien 

Bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien er et trepartssamarbeid mellom regjeringen og partene i arbeidslivet: FLT, Tekna, NITO, SAFE, Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk olje og gass, Norsk Industri, NHO og LO. 
 
Disse bransjeprogrammet settes i gang høsten 2020 med korte og fleksible tilbud fra fagskolene og høyere utdanning. Tilbudene skal i tillegg til ansatte i bransjen, også treffe de som nå er ledige og permitterte som følge av koronakrisen. 
 
Følg med på de enkelte institusjonenes nettsides for oppdatert informasjon. Se også nettsidene til Kompetanse Norge.

NITO tilbyr også en rekke aktuelle kurs. Sjekk tilbudet der du bor.

Finn ditt kurs:

NITO arrangerer en rekke ingeniør- og teknologifaglige kurs. – Hvilke kurs vil du delta på?

Publisert: Sist oppdatert: