Gå til innhold
2020

Lønnsoppgjøret i kommunene har startet - klare krav

NITO krever at lærerne må få forhandle sin lønn lokalt sånn at den enkelte skole kan få tak i den kompetansen de trenger. Skal Oslo kommune nå sine ambisiøse klima- og miljømål, må de bruke pengene på egne, kompetente ansatte framfor dyre, eksterne konsulenter.

3. september gikk startskuddet for forhandlingene i både i KS-området og Oslo kommune.

Dagens lønnssystem for lærere i KS gjør det vanskelig å rekruttere kompetanse

NITO forhandler med KS sammen med Akademikerne og går inn i forhandlingene med ett hovedkrav: At lærermedlemmene får forhandle lønnen sin lokalt, som er vanlig i resten av arbeidslivet.

I dag lønnes lærerne i sentrale forhandlinger, et system som gir den enkelte skole og fylkeskommune få muligheter til å lønne for å tiltrekke og beholde riktig kompetanse. NITO har over flere år jobbet for å endre lønnssystemet for lærerne i videregående skole.

- Læreren i klasserommet er avgjørende for kvaliteten skolen leverer. Med lokale forhandlinger kan den enkelte skole bruke lønn som et reelt verktøy for å sikre seg den kompetansen de trenger. Ikke minst er det viktig å sikre den breddekompetansen NITOs medlemmer har med seg inn i skolen, sier Kjell Ola Aamodt, leder av NITO Kommune (bildet).

Kjell Ola ved bord listefoto.jpg

Dårligere lønnsutvikling i skolen enn for andre kommuneansatte

Etter fjorårets oppgjør har Akademikerne sammen med KS og de andre arbeidstakerorganisasjonene kartlagt lønnsutviklingen for ansatte i skolen de siste årene.

Konklusjonen er at lærergruppen har hatt en gjennomgående svakere lønnsvekst enn andre kommuneansatte: Fra 2010-2019 hadde andre kommuneansatte en lønnsvekst på 43,4 prosent, mot 32,3 for ansatte i skolen.

- Dette viser at det er selve lønnssystemet som er problemet. Lærerne blir gang på gang blir nedprioritert i sentrale forhandlinger. Skal norsk skole ha engasjerte lærere med rett kompetanse, må systemet endres, sier Aamodt. 

Reelle forhandlinger for medlemmene

For alle andre NITO-medlemmer i KS-området foregår forhandlingene lokalt.

- Det er viktig at forhandlingene brukes for å sikre at kommuner og fylkeskommuner har ansatte med høy kompetanse som kan levere gode tjenester til innbyggerne. Den spesielle situasjonen landet står i, viser at det er viktig i år at det gjennomføres reelle forhandlinger, sier Aamodt. 

Akademikernes åpningskrav til KS

Oslo kommune er blitt en sinke

Oslo kommune er et eget tariffområde, og 3. september startet også lønnsoppgjøret her. Kommunen tviholder på et lite effektivt lønnssystem der forhandlingene skjer langt fra den enkelte arbeidsplass og uavhengig av hvilke kompetansebehov de ulike virksomhetene har.

NITO og Akademikerne går inn i forhandlingene med ett hovedkrav: Endring av lønnssystemet for medlemmene i hovedstaden til et lokalt, kollektivt forhandlingssystem.

- Vi har liten forståelse for Oslos manglende evne til å fornye seg i lønnspolitikken. Dette går utover både de ansatte og tjenestene til innbyggerne, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne.

Dagens byråd med MDG, Arbeiderpartiet og SV har høye ambisjoner for byen, blant annet på klima og miljø.

- Dagens utdaterte system er rett og slett ikke egnet til å sikre viktig kompetanse som er nødvendig for å lykkes med grønt skifte og andre ambisiøse mål. Vi har liten forståelse for Oslos manglende evne til å fornye seg i lønnspolitikken, sier Graff.

Akademikerne åpningskrav til Oslo kommune

Publisert: Sist oppdatert: