1. september startet lønnsforhandlingene i staten. I år er det hovedoppgjør. Det betyr at partene forhandler om både økonomisk ramme og lønns- og arbeidsvilkårene i tariffavtalen.

Ingen fagmiljø uten kompetanse

- Denne våren har vist hvor viktig gode fagmiljøer er. Staten leverer viktige tjenester til befolkningen og næringslivet, og disse må ikke ikke tas for gitt. Deler av staten strever i konkurransen om høyt utdannede. Uten kompetanse i fagmiljøene, klarer ikke staten å levere disse tjenestene, sier Siw Tyldum (bildet).

Siw listebilde.jpg

- Oppgjøret er viktig for å løse disse utfordringene. NITO og Akademikerne vil gjøre det enklere for ledere og tillitsvalgte å samarbeide og finne gode løsninger på arbeidsplassen, sier Tyldum.

- Kompetanseutvikling, lokalt handlingsrom og kompensasjon for alt arbeid er viktig for NITOs medlemmer. Dette vil være med på å gjøre staten til en mer attraktiv arbeidsgiver, sier Tyldum.

Pengene skal fordeles lokalt

I de sentrale forhandlingene som startet 1. september blir partene enige om en økonomiske ramme for oppgjøret. Deretter skal denne rammen fordeles gjennom kollektive, lokale forhandlinger. Det betyr at arbeidsgiver og tillitsvalgte på arbeidsplassen forhandler om fordeling av hele lønnspotten. De kan bli enige om individuelle lønnstillegg til enkeltansatte, generelle tillegg til alle eller lønnsløft til grupper av ansatte.

- NITOs lønnspolitikk er godt egnet for den situasjonen vi er i. I et trangt oppgjør er det spesielt viktig med en målrettet bruk av pengene, sier Tyldum.

Fristen for å komme til enighet er 15. september.

Akademikernes 1. krav til staten, hovedoppgjøret 2020