Tirsdag 15. september inviterte NITO studentene og NITO Bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI) til et spesielt møte med en kriminaltekniker. 

Det var kriminaltekniker og politioverbetjent Petter Huse fra Kripos som holdt det populærvitenskapelige foredraget om kriminalteknikk tirsdag 15. september. Arrangementet ble gjennomført via stream.

I sitt foredrag fortalte Huse blant annet om hvilke type saker Kripos blir involvert i, og hvordan politiet samler inn og behandler spor og biologisk materiale fra et åsted.

Kriminaltekniker. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Kriminaltekniker i arbeid. Foto: Shutterstock.

Mange ingeniører i Kripos

Kripos ivaretar funksjonen som nasjonalt kriminalteknisk laboratorium, og har både ingeniører, bioingeniører, laboranter og kjemikere blant sine ansatte.

- Vår hovedoppgave er å søke etter, sikre og dokumentere spor som kan knytte en eller flere gjerningspersoner til et straffbart forhold, eller bekrefte eller avkrefte et hendelsesforløp, fortalte han.

- Det vi leter etter på et åsted er biologiske spor som for eksempel blod, sæd, spytt og hudceller samt andre tekniske spor som er relevante for saken vi etterforsker.

Han fortalte også om noen av metodene som benyttes og hvordan politiet kombinerer taktisk og teknisk etterforskning for å rekonstruere et handlingsforløp.

Viktig arbeid

- Dette arbeidet er viktig for å knytte innsamlede spor til den handlingen man etterforsker, og for å avgjøre hvilke tekniske og biologiske spor vi har samlet inn som kan knyttes til saken.

Mange spor bidrar bare til å skape «støy», det vil si at vi under sporsamlingen også finner biologiske og tekniske spor som ikke har noe med saken å gjøre og som vi finner av naturlige årsaker.

For spor finner de mye av: - Det har blant annet vært en revolusjon innen bruk av DNA. Med dagens teknikker kan man generere en DNA-profil fra svært små mengder biologisk materiale. Biologiske spor fester seg på de underligste steder, og vi finner de gjerne i ruglete, hakkete og ripete overflater, fortalte Huse.

Vibeke FurulyStor interesse

- Bakgrunnen for dette arrangementet er blant annet for å imøtekomme studentenes interesse for molekylærbiologiske metoder og kriminalsaker, forteller Vibeke Furuly, rådgiver i NITO Bioingeniørfaglig institutt (bildet).

- Vi vet at dette er tema som interesserer mange, også øvrige NITO-medlemmer. I karriere- og arbeidsmarkedsforedrag er studentene alltid veldig interessert i hvordan man får jobb hos både Kripos og innen rettsmedisin.

- Hovedmålgruppen for foredraget er bioingeniør-, kjemi- og bioteknologistudenter, men også øvrige NITO-medlemmer som er interessert i å høre hvordan en kriminaltekniker jobber, kan ha utbytte av å høre på streamen, forteller hun.

- Dette arrangementet føyer seg inn i rekken av spennende faglige streamer og webinarer som NITO BFI arrangerer denne høsten, avslutter hun.