- Kompetanseheving og digitalisering er viktig for omstilling i samfunnet. Vi er inne i en digital transformasjon som krever redesign av både folk, prosesser, teknologi og styring. Mange er i gang med endringer av hvordan de utfører sine oppgaver. Samtidig sakker mange sektorer og virksomheter akterut.

- Jeg er derfor glad for å kunne fortelle at NITO denne høsten kan tilby et digitalt kurs i digitalisering til alle våre medlemmer, sier NITO-president Trond Markussen om det nylig inngåtte samarbeidet med DigitalNorway.

Kurset består av fem korte innføringer som berører blant annet praktisk erfaring med bruk av industrielle data. Det hele avsluttes med et eksklusivt webinar for NITO-medlemmer.

Les mer og meld deg på kursene her

Nettkurs: Industrielle data

Nettkurs: Industrielle dataplattformer

Nettkurs: API-er og integrasjoner

Nettkurs: Dashbord, visualisering og applikasjoner

Nettkurs: Data Science

En sterk pådriver for digitalisering

DigitalNorway ble stiftet for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv. Det gjør de blant annet gjennom å tilby digital kompetanseheving til bedrifter og ansatte, og tilrettelegge for at alle bedrifter i Norge skal kunne ta del i den datadrevne økonomien.

Livslang læring: - Ikke la arbeidstakeren ta regningen

Hvordan lære å lære hele livet?

- Vi har en felles interesse i å løfte våre medlemmers digitale kompetanse og sørge for at de er konkurransedyktige. Samarbeidet kommer til å være til nytte for medlemmene og være med på å synliggjøre det arbeidet DigitalNorway gjør, sier Markussen.

NITO-presidenten deltar 1. oktober på Association of Nordic Engineers’ (ANE) arrangement Boosting the digital transition through lifelong learning.

Som president i ANE vil han her legge vekt på den viktige rollen trepartssamarbeidet har for å imøtekomme den framtidige etterspørselen etter digital kompetanse.

- Arbeidslivets parter har en unik posisjon til å sikre at ansatte får tilgang til den kompetanseutvikling som bedriften og den enkelte har behov for, sier Markussen.

En digital verktøykasse

DigitalNorway utvikler og gjør relevant kompetanse tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter og deres ansatte, tilpasset deres virkelighet og hverdag.

- For oss handler det om å forsterke og understøtte andre, og vi ser fram til å utvikle dette samarbeidet med NITO. Vi gjør det enklere for bedrifter og ansatte å tilegne seg kompetanse, forståelse og verktøy for digitaliseringsprosesser.

- Målet er at flere kan utnytte digitale teknologier og ta del i datadreven innovasjon i sine verdikjeder, avslutter Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway.