- Det er også bra at regjeringen foreslår å forlenge retten til dagpenger for alle dagpengemottakere.

Markussen påpeker at det nå er viktig å passe på at arbeidstakerne ikke blir stående alene med den økonomiske belastningen ved en utvidelse.

Må ikke bli en sovepute

Trond dagsavisen.JPG- NITO forutsetter at arbeidsgivere ikke lar permitteringsreglene bli en sovepute, men arbeider målrettet for å få samtlige permitterte arbeidstakere tilbake i aktivt arbeid, sier Markussen (bildet).

Som permittert er man fortsatt knyttet til arbeidsgiveren og kan gå tilbake til arbeid hvis krisen letter, men samtidig går den enkelte kraftig ned i inntekt og kombinert med stor usikkerhet for egen jobbframtid.

- Det kan derfor være fornuftig å være aktiv jobbsøker også når man er permittert, og utnytte muligheten til å ta relevant etter- og videreutdanning, råder han. 

Hev din kompetanse! Viderefører og lanserer nytt bransjeprogram i 2021