Gå til innhold
2021

Permitteringsadgang foreslås utvidet til 1. juli

- Slik situasjonen er, er det positivt at regjeringen foreslår å utvide permitteringsordningen til 1. juli for å forhindre oppsigelser og berge bedrifter, sier president i NITO Trond Markussen.

- Det er også bra at regjeringen foreslår å forlenge retten til dagpenger for alle dagpengemottakere.

Markussen påpeker at det nå er viktig å passe på at arbeidstakerne ikke blir stående alene med den økonomiske belastningen ved en utvidelse.

Må ikke bli en sovepute

Trond dagsavisen.JPG- NITO forutsetter at arbeidsgivere ikke lar permitteringsreglene bli en sovepute, men arbeider målrettet for å få samtlige permitterte arbeidstakere tilbake i aktivt arbeid, sier Markussen (bildet).

Som permittert er man fortsatt knyttet til arbeidsgiveren og kan gå tilbake til arbeid hvis krisen letter, men samtidig går den enkelte kraftig ned i inntekt og kombinert med stor usikkerhet for egen jobbframtid.

- Det kan derfor være fornuftig å være aktiv jobbsøker også når man er permittert, og utnytte muligheten til å ta relevant etter- og videreutdanning, råder han. 

Hev din kompetanse! Viderefører og lanserer nytt bransjeprogram i 2021

Publisert: Sist oppdatert: