Folkehelseinstituttet (FHI) setter av vaksiner til å vaksinere 15.000 ansatte i spesialisthelsetjenesten. Dette tilsvarer 30.000 vaksinedoser.

Det betyr at helseforetakene har fått gehør for at enkelte kritiske funksjoner i spesialisthelsetjenesten må sikres for å kunne møte en smittebølge.

Vaksinasjonen av utvalgt helsepersonell starter fra og med uke 2, og vil fortsette utover i januar og februar.

Riktig å prioritere kritisk helsepersonell

Rita von der Fehr- Jeg mener dette er en riktig prioritering, sier von der Fehr (bildet). - Det er viktig å sikre at helseforetakene har kapasitet til å utføre essensielle tjenester som utføres av personell som er vanskelig å erstatte hvis de havner i isolasjon eller karantene, mener hun.

I veilederen FHI har laget for prioriteringen i de regionale helseforetakene, nevnes sykehusenes ansatte i akuttmottakene, covid-19-avdelingene, infeksjons- og intensivavdelingene, personell på teststasjoner samt bioingeniører og laboratoriepersonell.

FHIs veiledning om koronavaksinering av utvalgte grupper helsepersonell

- Dette er helsepersonell som ikke er lett å skaffe eller få omplassert fordi de har spesialisert kompetanse, og som oppfyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse, sier hun.

Funksjoner og kapasitet avgjør hvem som får vaksine

Det er den enkelte helseforetaks helhetlige vurdering av kritiske funksjoner og kapasitet som vil legges til grunn for hvem som får vaksine. 

- Det er fornuftig at ingen yrkesgrupper i helsesektoren favoriseres med tanke på vaksinering, men at helseforetakene selv prioriterer hvor smittefaren er størst, sier hun.

Hun er imidlertid tydelig på at bioingeniørene er en yrkesgruppe som må være med i helseforetakenes vurdering av hvilke funksjoner som skal prioriteres:

- Kompetansen på laboratoriene er ikke erstattet i en håndvending. Det er viktig at man har tilstrekkelig bemanning og kompetanse på laboratoriene til å sørge for at man i tiden framover fortsatt klarer å opprettholde dagens analysekapasitet.

- Raske og korrekte prøvesvar er kritisk viktig for å begrense smitte og smittespredning i samfunnet, understreker hun.

Har tillit til helseforetakenes vurderinger

- Nå når helseforetakene er tildelt et begrenset antall vaksinedoser, har jeg tillit til at helseforetakene fortløpende foretar kloke beslutninger med hensyn til hvilke helsefunksjoner som skal prioriteres. - Jeg forutsetter at også bioingeniørene inngår i disse vurderingene, sier hun.

- Jeg skulle imidlertid gjerne sett at spesialisthelsetjenesten hadde fått tilgang til enda flere vaksinedoser og dermed hatt mulighet til å vaksinere enda flere, avslutter von der Fehr.

Bioingeniørfaglig institutt