(OBS: Artikkelen er oppdatert 29. januar. Det kan komme endringer.)

- Vi er glade for at det kommer en ny krisepakke som delvis kompenserer for inntektsbortfall. Samtidig mener vi at stipendandelen er altfor lav, uttaler NITO Studentenes leder Silje Skyttern.

 – Dette tilleggslånet vil heller ikke dekke hele tapet av inntekt, og det er usikkerhet om hvor mange som vil få god uttelling på stipendandelen. Studentene har mye dårligere rettigheter ved tap av inntekt enn andre arbeidstakere.

Studentstillinger ved universiteter, høyskoler og samskipnader

I krisepakken lanserer regjeringen også andre tiltak rettet mot studentene.

- Vi er positive til at regjeringen vil gi universiteter, høyskoler og fagskoler 150 millioner kroner til faglige stillinger for studenter til å følge opp andre studenter, sier Skyttern.

– Siden pandemien inntraff har de fleste studenter fått mye dårligere undervisning og mindre kollokvie- og seminarundervisning. Dette går utover læringsutbyttet og motivasjonen.

Regjeringen vil også gi studentsamskipnadene 50 millioner kroner for at studenter kan ansettes for å utvikle sosiale tilbud til andre studenter.

– Vi er spent på hva studentene får ut av dette tiltaket, men er veldig glade for dette initiativet, jubler Skyttern.

Les også