Tirsdag 12. oktober la Solberg-regjeringen fram statsbudsjettet for 2022. Nå etterlyser NITO Studentene at den nye regjeringen med Jonas Gahr Støre i spissen tar ansvar, og bevilger mer penger til en ny realfagssatsing. 

- Kvalitet framfor kvantitet 

Studentene i NITO har lenge etterlyst en ny realfagssatsing og er skuffet over at den ikke kom med i statsbudsjettet. 

- Nå er det viktig at den nye regjeringen lanserer en ny realfagssatsing, slik at studentene får digital kompetanse og kan utvikle bærekraftige løsninger for framtida. 

Andersen forteller videre at regjeringen må gi mer midler til utstyr for å heve kvaliteten i undervisningen på ingeniørutdanningene. 

- Vi ser studenter som får undervisning med hjemmelagde maskiner og får opplæring i feil programvare fordi universiteter og høgskoler ikke har råd til godt nok utstyr. Vi må ha på plass målrettede kvalitetsmidler for å styrke praksisen i ingeniør- og teknologiutdanningene nå. 

Store forventninger til 2023

Ifølge Andersen er det viktig at den nye regjeringen ikke stopper eller forsinker ekspertgruppen som skal revidere finansieringssystemet for universiteter og høgskoler.

- NITO Studentene ønsker at ingeniør- og teknologiutdanningene skal løftes fra finansieringskategori E til C. Et slikt løft vil utgjøre en betydelig satsing og heve kvaliteten i utdanningene, avslutter hun.