- Har du en kollega, en leder, tidligere studiekamerat eller vet om andre bioingeniører som oppfyller disse kriteriene, vil vi gjerne at du sender inn din nominasjon og gir oss en begrunnelse på hvorfor akkurat din kandidat skal bli årets bioingeniør, sier instituttleder Lisa Husby i NITO Bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI).

Nominer din kandidat til årets bioingeniør 2021

Vi trenger gode ambassadører

Det er NITO BFI som kårer årets bioingeniør 2021. - Bioingeniører har en svært viktig rolle i pasientbehandling og forskning. Gjennom denne årlige kåringen ønsker vi å bidra til å løfte fram våre beste ambassadører slik at vi synligjør yrkesgruppen, sier hun.

- Kåringen er ment å gi inspirasjon for alle. Ved å løfte fram enkeltpersoner håper vi å bygge opp faglige forbilder for unge bioingeniører, slik at de ser at de kan utgjøre en forskjell. Lisa Husby, Instituttleder BFI.

- Å bli kåret til årets bioingeniør er en stor honnør, og vinneren vil i tillegg motta en premiesum på 5000 kroner, sier Husby.

Ragnhild Røsbjørgen ble årets bioingeniør i 2020

Dersom din kandidat blir valgt ut vil NITO BFI kontakte deg, slik at du selv kan overraske vedkommende med tittelen årets bioingeniør.

Frist for å nominere kandidat er fredag 12. november 2021. Vinneren offentliggjøres fredag 10. desember.

Jury er NITO BFIs fagstyre bestående av:

  • Rita von der Fehr (leder)
  • Kjetil Jenset (nestleder)
  • Barbro Henriksen
  • Gøril Skogvang
  • Kaja Marienborg
  • Kirsti Holden

Bioingeniørfaglig institutt