- Jeg lurer på når vi får se et statsbudsjett som kommer med bevilgninger som monner på dette området. Vi har i årevis fått servert rapporter og nyhetsoppslag om investeringsbehov, om risiko og om varmere og våtere klima. Det slås kontinuerlig alarm og likevel bevilges kun det som i denne sammenhengen dessverre kan omtales som småpenger, sier Lein (bildet). 

Kjetil Leil hjelm liste .jpg

Regjeringen har økt bevilgningen til ras- og skredsikring gjennom NVE med 60 millioner fra 2021 til 2022, fra 600 til 660 millioner.

Ifølge en rapport fra NVE som kom sommeren 2021 viser det at det vil koste 85 milliarder kroner å sikre alle bygg mot flom og skred.

Tidligere anslag har vært på 4 milliarder. Hele 210.000 bygninger i Norge trenger slike tiltak, dersom man skulle gjennomført tiltak på alle. Dette inkluderer ikke sikringstiltak for offentlig infrastruktur som vei og bane.

Nødvendig klimatilpasning

- NITO forventet at regjeringen hadde tatt klimatilpasning og forebygging av flom og skred enda mer på alvor og dermed økt bevilgningene nå som vi i større og større grad merker et villere og våtere klima her i Norge, sier Lein. 

- Forebygging og klimatilpasning er viktig for å forhindre ytterligere kostnader i form av tap av liv og helse og skade på infrastruktur. Det er god økonomi å forebygge framfor gjenoppbygging.

Lein er selv ingeniør i kommunen og vet hvor kostnadskrevende det er å sikre veier, vassdrag og annet areal mot erosjon og flom. Han vet også hvor vanskelig det er å finne rom innenfor det kommunale budsjettet. 

- Staten må på banen gjennom kraftfulle bevilgninger til NVE, sier han.

Se også: Dette betyr statsbudsjettet for deg som er teknolog og ingeniør