150 NITO-tillitsvalgte var samlet på Quality Hotel Expo på Fornebu 26.-28. november.

Alt om NITOs kongress 2021 (krever innlogging)

salbilde fra talerstol kongress21.JPG

- Det har vært en spesiell kongressperiode. Da pandemien slo innover oss i mars 2020 gikk vi fra en analog til en digital hverdag på rekordtid. Hva gjorde det med organisasjonen og dere tillitsvalgte? Jeg er imponert over hvordan dere har klart å holde motivasjonen oppe, sa Markussen på åpningen av kongressen.

- Fagforeningsarbeid handler om mennesker som møtes og diskuterer. Det har det vært altfor lite av de siste nesten to årene. Til tross for alle begrensningene, har vi klart å stille opp for medlemmene.

Kriser bidrar ofte til utvikling. NITO har nådd svært mange medlemmer gjennom webinarer, streams og Teams. Kurstilbudet har blitt opprettholdt og fornyet.

Se hele NITOs kurs og arrangementstilbud

Lønn og lønnsutvikling gjennom pandemien

- Vi har hatt et lønnsoppgjør med rekordmange brudd og tvister, spesielt i Spekter helse og kommunesektoren. Bedriftstillitsvalgte landet rundt meldte om sentral styring og mangel på reelle forhandlinger.

Arbeidsgiverne forholdt seg ikke til tariffavtalene, men slavisk til resultatet av frontfagsforhandlingene. «1,7» ble stemplet på forhandlingene.

- NITO støtter opp om frontfaget, i likhet med de fleste fagforeninger i Norge. Vi har forståelse for at eksportbedriftene forhandler først og går opp løypa for de etterfølgende oppgjørene. Men resultatet av frontfagsforhandlingene er en norm over tid, problemet er at alt for mange arbeidsgivere forveksler norm med tak, sa Markussen.

Trond Markussen skeptisk kongress 21.JPG- Den sentrale styringen av lønnsoppgjørene har blitt merkbart sterkere de siste årene, og i hovedoppgjøret i fjor ble altså tvangstrøyen tredd nedover hodet på våre tillitsvalgte i de lokale forhandlingene. Det førte blant annet til at vi ikke ble enige med arbeidsgiver i Spekter.

- I februar møttes derfor partene til historiens første digitale mekling, som endte med enighet blant annet om et lønnsløft for medlemmer på 10-årsstigen i de aktuelle foretakene.

- Frontfaget la en klam hånd også på årets mellomoppgjør, sa Markussen.

- Oppgjøret i statssektoren endte hos Riksmekleren, der Akademikerne og staten ble enig og dermed unngikk streik. Partene har imidlertid fortsatt et stort, uløst problem, nemlig hvordan lønnsmassen til de uorganiserte i staten skal fordeles.

Akademikerne og NITO nådde i perioden ikke gjennom med kravet om en fordeling av lønnsmassen som reflekterer utdanning og stillingsnivåer.

- De lokale forhandlingene i høst gikk roligere for seg, frontfagsresultatet på 2,7 prosent til tross.

Markussen utfordret: Hvorfor ble det slik? Betyr det at våre tillitsvalgte lokalt har gitt opp? At det ikke nytter å forhandle når resultatet nærmest er gitt på forhånd?

- Utviklingen har i perioden gått i feil retning. Det er bekymringsfullt, sa Markussen. - Vi har hatt jevnlig kontakt med arbeidsgiverorganisasjonene, både sentralt og lokalt, der vi har tatt opp frontfagsutfordringen.

- Arbeidsgiverne er heller ikke tjent med at de lokale forhandlingene ikke er reelle, at tariffavtalene settes til side. Her må vi trykke enda hardere på framover, sa Markussen.

Dagpenger og utdanning

På åpningen av kongressen løftet Markussen også fram situasjonen for arbeidsledige og permitterte medlemmer.

I løpet av den første måneden i pandemien steg antall permitterte medlemmer fra null til 1500.

- Vi var alvorlig bekymret for situasjonen for dem som jobbet i de mest utsatte bransjene. 14. mars sendte vi brev til statsministeren med kopi til partiene på Stortinget, der vi beskrev behovet for tiltak for å sikre inntekt og muligheter for å komme raskt tilbake i jobb.

NITO ba regjeringen følge opp stortingsvedtaket fra 2017 som påla dem å utrede muligheten for at arbeidsledige skulle kunne kombinere dagpenger med studiepoenggivende utdanning. Det kom på plass noen måneder senere.

NITO har hyppig kontakt med politikere og myndigheter.

Antallet permitterte medlemmer sank sakte, utover i 2020, mens antallet ledigmeldte steg. I dag er om lag 1300 ledigmeldt og 110 permittert.

Hjemmekontorsituasjonen

I møte med Arbeids- og sosialdepartementet tok NITO opp behovet for en sterkere regulering av hjemmekontor. Arbeidstid og forsvarlig arbeidsmiljø var viktige stikkord.

- Hjemmekontorforskriften som har vært på høring, løser ikke de utfordringene vi har påpekt, vi mener derimot at den svekker arbeidstakernes rettigheter sammenlignet med det vernet arbeidsmiljøloven gir.

NITOs forslag til Støre-regjeringen er derfor å oppheve hjemmekontorforskriften og oppdatere arbeidsmiljøloven. NITO vil følge nøye med på de politiske prosessene framover.

Fornøyde medlemmer

En fersk undersøkelse viser at 89 prosent av medlemmene er fornøyd med NITO. Det er samme prosent som i 2018, da man hadde «all time high» i forhold til tidligere undersøkelser. I år svarer enda flere enn i 2018 at de er svært fornøyd.

- Takk til alle tillitsvalgte rundt om i landet og til våre ansatte. Vi har gjennomført tidenes omstilling, fra analog til digital drift. Og medlemmene er fornøyde, sa Markussen til kongressen.

Hvor bærekraftig er NITO?

Flere av FNs bærekraftsmål er viktig for NITOs arbeid. Markussen brukte mye tid på hva NITO har gjort på dette området på kongressen. Se egen sak:

- Ingeniørene er sentrale i samfunnsutviklingen

Se også:

Alt om NITOs kongress 2021 (krever innlogging)

NITOs politikk

NITOs temasider om lønn og arbeidsliv