NITO og SAN er enige med Spekter om ny hovedavtale for perioden 2022 - 2025. I hovedavtalen ligger viktige rettigheter og spilleregler som blant annet gir oss rett til å forhandle på vegne av medlemmene.

Hovedavtale SAN - Spekter 2022 - 2025

Brynhild Asperud og Birgithe Hellerud.png
Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter, og Birgithe Hellerud, leder av SAN.

- Vi har fått til noen viktige endringer for medlemmene i den nye hovedavtalen. Et av de viktige punktene her er etterutdanning for vedlikehold av kompetanse som er nødvendig for de oppgaver arbeidstakeren har, sier Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter (bildet).

Viktigheten av å involvere arbeidstakerne ved innføring av ny teknologi og digitalisering er styrket. Det samme er fokuset på bærekraft. Begge deler er kommet inn som nye forhold ledelsen skal drøfte med de tillitsvalgte.

- Våre tillitsvalgte gjør en formidabel jobb for medlemmene ute i virksomhetene. NITO er derfor fornøyd med at hovedavtalen nå også sier at verv som tillitsvalgt gir kompetanse og skal vurderes i den videre tjeneste og karriere, sier Asperud.

Den nye hovedavtalen gjelder fra 1. januar 2022. I den forbindelse må det gjøres en jobb med å etablere og revidere tilpasnings- og samarbeidsavtaler i alle Spekters virksomheter. Tillitsvalgte vil få mer detaljert informasjon om endringene og om jobben som nå må gjøres i de lokale avtalene.

Se alle endringer i protokollen fra forhandlingene

Protokoll hovedavtale SAN - Spekter 2022 - 2025