- Jordas ressurser må brukes på bedre måter og vi må redusere avfall. Ingeniører er avgjørende for denne endringen. Da må norske ingeniørutdanninger også endre seg, mener Markussen.

Bakgrunnen for uttalelsen er en rapport fra ANE (nordicengineers.org), sammenslutningen av ingeniørorganisasjoner i Norden, som vurderer hvilke realfagskunnskaper som behøves for å bidra til omstillingen til en sirkulær økonomi.

Les rapporten her:ANE Report_Towards a Circular Economy

Det gjøres også en analyse av i hvilken grad ingeniører- og realfagsutdanning, kunnskap og muligheter for kompetanseheving, er tilpasset deres sentrale rolle i omstillingen til en sirkulær økonomi og et lavutslippssamfunn.

Trond grå vegg liste.jpg

- Studien indikerer at sirkulær økonomi ikke er godt nok innlemmet i de nordiske realfags- og ingeniørutdanningene. Det er på høy tid at utdanningene gir ingeniører og teknologer den kompetanse de trenger for innovasjon på dette området. Vi trenger rett og slett et paradigmeskifte i problemløsning og designpraksis, sier Markussen (bildet over).

NITO skal bruke funnene i rapporten i dialogen med myndigheter og politikere innenfor utdanning og miljø og næringsutvikling.

Kompetanse er avgjørende

- Dette er viktige innspill som vil ha betydning for tempoet i endringen til en sirkulær økonomi. Den nye regjeringen har sagt at den skal legge fram en handlingsplan for sirkulær økonomi, og vi skal jobbe for at den legger stor vekt på kompetanse, sier Markussen.

Studien foreslår et rammeverk for sirkulær økonomi-kompetanse som et utgangspunkt for hvordan vi tilnærmer, analyserer og løser problemer. Disse prinsippene avviker fundamentalt fra prinsippene som driver den dominerende lineære økonomien.

Rapporten skisserer tre områder som er viktige for realfag og ingeniørutdanninger:

  • Sirkulær produktdesignstrategi: Her trengs mer kompetanse om livssyklus og materialer. Hvordan minimere klimagassutslipp og designe produkter som er varige, kan repareres, vedlikeholdes, gjenbrukes etc.
  • Sirkulære forretningsmodeller: Det trengs mer kunnskap og forståelse om nye sirkulære forretningsmodeller og verdiskaping, for eksempel utleie av utstyr, elektronikk, bygningselementer osv.
  • Systemtenkning og digitalisering: Det trengs mer kunnskap om hvordan vi bruker digitalisering og data til å gjennomføre et skifte til en sirkulær økonomi og optimalisering. Et eksempel er sensorer som optimaliserer energibruk og vedlikehold i et bygg.

Rapporten er utarbeidet av finske Ethica, et konsulentselskap som jobber med sirkulær økonomi, på vegne av ANE.

Les også: 

- Omlegging til sirkulær økonomi vil aldri la seg gjøre uten ingeniørkunst

Vi trenger et krafttak for sirkulær økonomi

Bli bedre kjent med Association of Nordic Engineers