Kristian Botnen talerstol kongress listefoto.jpg

Kristian Botnen (bildet) leder for tariffutvalget NITO Stat og er nylig innvalgt i NITOs hovedstyre. Han jobber til daglig som overingeniør i IT-avdelingen på Universitetet i Bergen.

Nå forbereder han seg til hovedoppgjøret i slutten av april.

Kravene er ikke landet ennå

- Det er lønn og tariff som er mest interessant nå. Vi har ikke landet kravene våre ennå, men vi ønsker at det blir gjort noe med håndteringen av lønnsmassen til de uorganiserte. Vi har en problemstilling som er litt vanskelig med at lønnsmassen til de uorganiserte følger hovedtariffavtalen med YS, Unio og LO. Dette fører til urimelige og utilsiktede forskjeller mellom tariffavtalene, spesielt de stedene hvor det er mange uorganiserte som universitets- og høyskolesektoren, forteller Botnen.  

Kristian Botnen, leder av NITO Stat Ingeniører i statlig sektor gjør en minst like god jobb som ingeniører i kommunal og privat sektor. Problemet er at det ikke vises på lønnslippen. Kristian Botnen, leder av NITO Stat

- Det er dette som kommer til å prege oppkjøringen mot lønnsforhandlingene, sier Botnen.

- Jobben i månedene framover blir å få alle de tillitsvalgte inn på samme spor.

Hvordan skal dere få det til i praksis?

- Vi hadde en to-dagers konferanse med tillitsvalgte fra etats- og bedriftsgrupper i begynnelsen av desember hvor vi blant annet hadde dette på dagsorden. Vi fikk inn mange innspill, og det var en god start.

På nyåret har vi en workshop for tillitsvalgte, hvor vi også planlegger å jobbe videre med disse temaene. Ikke minst blir den sentrale tariffkonferansen i mars viktig for å få de siste diskusjonene og finpussen.

Botnen understreker at det er viktig at hele offentlig sektor har ingeniører og teknologer som skal løse samfunnsoppdraget.

- For å få det til, må vi ha gode lønns- og arbeidsvilkår for å tiltrekke oss de beste folkene.

Er optimistiske foran oppgjøret

Botnen tror på å få til reelle endringer i 2022.

- I 2016 fikk NITO og Akademikerne sin egen tariffavtale med staten. Denne gjør at de ulike virksomhetene kan fordele lønnsmidlene slik akkurat de trenger det. Da er det mulig å få en sammenheng mellom det man gjør og det man får. Det er en god motivasjon. Jeg merker det i det daglige arbeidet. Mange kollegaer ser de samme utfordringene og vi jobber sammen for å løse dem.

- Jeg opplever at mange nå er optimistiske, men dette med håndteringen av de uorganisertes lønnsmasse har gnaget på de tillitsvalgte siden 2016. Der har det vært lite framdrift dessverre, så det gjør nok litt vondt. Det er noe man merker som tillitsvalgt i en bedriftsgruppe.

Botnen har klare forventninger og ser fram til lønnsoppgjøret i 2022.

Se også: 

Workshop statssektoren

Alt om lønnsoppgjøret i statlig sektor

Alt om lønn og arbeidsliv (A-Å)

Oppdater din kompetanse - hvilket kurs velger du?