Kjell Ola Aamodt kontor NITO web.jpg

Aamodt (bildet) forteller om kompetanseflukt i kommunene og oppfordrer alle NITO-medlemmer til å framheve seg selv mer.

- Fortell hva dere er gode på og hva dere bidrar med ute hos deres arbeidsgivere i en lønnssamtale, oppfordrer Aamodt.

- Tillitsvalgte forteller om gode resultater når medlemmene synliggjør overfor arbeidsgiver hva de er gode på; nemlig å finne løsninger, understreker Aamodt.   

- I lokale lønnsforhandlinger i kommunene må ingeniørene prioriteres, nettopp for å hindre kompetanseflukt og gjøre kommunen mer attraktiv som arbeidsplass. Det er mange spennende oppgaver i kommunene, forteller Aamodt.

Trenger mer forutsigbarhet

Kommunene preges av reformtretthet. Kommune- og fylkessammenslåing, som nå i enkelte deler av landet skal splittes opp igjen, skaper mye uforutsigbarhet.

- Det er slitsomt å jobbe i en organisasjon som til enhver tid er i voldsom omstilling. Poenget med sammenslåingene var å få til større fagmiljøer, men hvordan skal vi få til det med et fagmiljø som allerede rakner? spør Aamodt.

NITO Kommune vil gjennomføre digital samling med de tillitsvalgte for utsatte fagområder tidlig på nyåret. Her kan en dele erfaringer og diskutere sammen hva NITO kan gjøre i disse sakene.

- Sats på yrkesfaglæreren

NITO Kommune ser særskilte utfordringer knyttet til yrkesfaglærerne. Disse har en unik breddekompetanse som det er vanskelig å få god lønnsmessig uttelling for innenfor dagens lønnssystem.

- NITO ønsker at også denne gruppen skal forhandle lønn på sitt eget arbeidssted, ikke at den fastsettes sentralt som i dag.

- Vi håper å få gode innspill fra de tillitsvalgte på et eget tariffverksted på nyåret. Her vil vi at også de som representerer mindre grupper møter opp for å dele sine erfaringer. Gode eksempler på hvordan dette slår ut er viktig for oss å ta med inn i forhandlingene med KS, avslutter Aamodt.

Alt om lønnsoppgjør i kommunal sektor

Se temasider om lønn og arbeidsliv (A-Å)