blobid0.jpg

- Vi har i lengre tid jobbet med Finans Norge for å ivareta ingeniører og teknologer i bank- og fintechnæringen. Det er et nytt område for oss. I banker og fintech-selskaper blir det flere og flere ingeniører og teknologer. Vi mener det er stort potensiale på dette området og vi er nå enige om en hovedavtale, forteller Tom Helmer Christoffersen (bildet), leder for sentralt tariffutvalg NITO Privat. 

Avtalen er godkjent av NITO Privat og Finans Norge, og trer i kraft fra 1. januar 2022. 

- Det er viktig at vi er på banen og får organisert de arbeidstakerne vi har mulighet til. Nå får denne gruppa flere rettigheter og en kanal inn til ledelsen. De kan skape et miljø rundt NITO i virksomhetene og bidra til å få vervet flere medlemmer, sier Christoffersen. 

Bli NITO-medlem i september, og få en Osprey-sekk*

image0zttp.png

*Gjelder ikke studenter

Gjør som over 100.000 andre ingeniører og teknologer. Med gode medlemsfordeler får du mer å rutte med i hverdagen.

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. Du får trukket fra hele kontingenten.

Bli medlem i dag

- Hold trykket oppe

NITO Privat gjør seg klar til hovedavtaleforhandlinger med NHO. Der har tillitsvalgte kommet med innspill og kravene er nå til behandling. Forhandlingene foregår i slutten av januar.

Neste år skal også overenskomstene med NHO og Virke revideres. Det jobbes blant annet med problemstillinger knyttet til kompensasjon for reising utenfor ordinær arbeidstid. Dette er noe som berører mange medlemmer.

- Mange har utstrakt reisevirksomhet i jobben. Vi mener at det skal gis kompensasjon som vanlig arbeidstid, time for time. Kompensasjonen er ikke lovfestet i utgangspunktet, men det har vært noen dommer på området, sier Christoffersen.

- Vi oppfordrer alle tillitsvalgte til å inngå lokale særavtaler med bedriften, og holde trykket oppe. 

Gammeldags begrep

NITO krevde å fjerne begrepet funksjonær i overenskomsten i 2019. Det vil også bli en sentral del av forhandlingene til høsten. 

- Vi har et funksjonærbegrep som vi mener er gammeldags og utdatert. I 2019 krevde vi å fjerne begrepet funksjonær. Det ville ikke NHO være med på, og saken ble behandlet hos Riksmegleren.

- Vi kommer til å ta det opp på nytt i 2022. NITO skal representere medlemmene våre i bedrifter der overenskomsten med NHO gjelder. Dermed må vi ha en avtale som sikrer dette. Funksjonærbegrepet er ikke dekkende for våre medlemmer i privat sektor i dag, forteller Christoffersen.

- Medlemmene må være forberedt på tøffe overenskomstforhandlinger etter sommeren 2022. NITO er veldig opptatt av hvilke medlemmer denne delen av avtalen skal gjelde for. Det handler om individuelle rettigheter for arbeidstakere.

Under press

Christoffersen forteller at den norske modellen er under press. Flere og flere norske bedrifter blir kjøpt opp av utenlandske eiere eller blir flyttet ut av landet vårt.

- Jeg ser det i bedriften jeg jobber i at det blir fattet mange beslutninger i konsernet utenfor Norge. Dette får konsekvenser for driften i Norge, uten at tillitsvalgte får sagt sitt.

- Det samarbeidet som vi har hatt, hvor det tas gode beslutninger som skaper motivasjon, begynner å bli vanskelig. En del norske ledere har heller ikke mulighet til å påvirke. Derfor er det viktig å ta tak i problemstillingen.

Han ser fram mot den sentrale tariffkonferansen som avholdes på Gardermoen 15. og 16. mars.

- På denne konferansen møtes tariffpolitikere fra hele landet for å diskutere lønnsoppgjør og tariffavtaleforhandlinger. Det er den viktigste arenaen for tillitsvalgte i privat sektor for å utveksle erfaringer og legge en strategi for organisasjonen framover, avslutter en spent og motivert Christoffersen.

Protokoll forhandlinger hovedavtale Finans Norge og NITO

Se også: 

For viktig til å overlates LO og NHO

Slik foregår lønnsforhandlingene i NITO Privat

Alt om lønn og arbeidsliv (A-Å)