Norske sedler og munnbind

Hensikten med avtalen er å sørge for fleksibilitet og tilstrekkelig kapasitet når samfunnet nå opplever økende smittetall, restriksjoner og massevaksinering - samtidig som de ansatte sikres overtidsbetalt.

For både NITO og Akademikerne er det viktig at medlemmene ivaretas i en periode der det for mange blir ekstra arbeidsbelastning. Det har vært viktig å ivareta både vern av enkelte ansatte med tanke på arbeidstid og at de får en god økonomisk kompensasjon.

Opptil 300 prosent

  • For arbeid utover full stilling, erstatter avtalen overtidstilleggene i hovedtariffavtalen med et tillegg på 200 prosent. For overtidsarbeid på helge- og høytidsdager er tillegget 300 prosent.
  • Deltidsansatte får samme satser hvis de har mer enn 20 timer samlet arbeidstid i løpet av en uke.
  • Ansatte med særlig uavhengig stilling blir kompensert med flere fridager i 2022, de har også mulighet til å velge utbetaling.

Avtalen inkluderer også undervisningspersonell som tidligere ikke har hatt en avtale for overtid under pandemien. Lærere vil få dobbel timelønn hvis de tar ekstra undervisning eller gjør ekstra annet elevrettet arbeid, som økt inspeksjon eller særskilt oppfølging av enkeltelever.

Frivillig overtid

Partene er enige om at all arbeidstid skal planlegges så tidlig som mulig for å skape forutsigbarhet. Arbeidsgiver skal også i størst mulig grad bruke de ansatte som selv ønsker å påta seg å jobbe overtid.

De tillitsvalgte skal inn i drøftinger om tilpasninger til lokale behov og ha innsyn i overtidsbruken.

- Vi vet at mange strekker seg langt og er slitne. Det er avgjørende at de lokale partene sammen blir enige om hensiktsmessige og akseptable løsninger for å gi innbyggerne det tilbudet de trenger, sier Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune.

Dette er en sentral avtale, og partene avgjør lokalt om den skal tas i bruk. Avtalen gjelder fra 20. desember 2021 til 30. april 2022.

Avtale om utvidet kompensasjon ifm koronapandemien, desember 2021